Podporujeme česko-saskou spolupráce v oblasti inovativních technologií

Podporujeme česko-saskou spolupráce v oblasti inovativních technologií
28.3.2023Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy posiluje spolupráci se Svobodným státem Sasko a partnerskými institucemi a navazuje na podepsané memorandum o porozumění se saským státním ministerstvem hospodářství, práce a dopravy z července 2021. V nejbližším období dojde k vyhlášení výzvy na podporu společných inovativních projektů. V úterý 25. dubna se také uskuteční on-line informační den.  
 

Podporujeme česko-saskou spolupráce v oblasti inovativních technologií
Ministerstvo dopravy iniciovalo vznik nástroje na podporu česko-saských projektů aplikovaného výzkumu, který přinese řešení uplatnitelná v praxi zaměřená specificky do oblasti inovativních technologií včetně automatizace, digitalizace či nízkoemisní mobility. 

V rámci on-line informačního dne, který Ministerstvo dopravy spolu s českými a saskými partnery organizuje 25. dubna 2023, bude představena výzva na podporu společných projektů. Na informačním dni se tak účastníci dozvědí především podmínky programů podpory, v rámci kterých bude výzva vyhlášena, a bližší informace o zaměření výzvy, kterou za českou stranu vyhlásí Technologická agentura České republiky. Předběžný program a registrační formulář akce naleznete na tomto odkazu

Samotná výzva bude oboustranně vyhlášena 17. 5.2023, veškeré podrobnosti lze najít na stránkách Technologické agentury České republiky. Bilaterální schéma financování vychází na české straně z programu na podporu aplikovaného výzkumu DELTA 2 TA ČR, na saské straně budou partneři podpořeni v rámci programu Evropského fondu pro regionální rozvoj Svobodného státu Sasko.


 
Zpět na výpis článků
Související články