První výzva nového programu DOPRAVA 2030 byla otevřena, podpoří inovativní projekty v dopravě

První výzva nového programu DOPRAVA 2030 byla otevřena, podpoří inovativní projekty v dopravě
26.4.2023Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy společně s Technologickou agenturou České republiky připravili první veřejnou soutěž v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – Program DOPRAVA 2030. 

První výzva nového programu DOPRAVA 2030 byla otevřena, podpoří inovativní projekty v dopravě
Technologická agentura ČR, která program implementuje, vyhlásila první veřejnou soutěž 26. dubna 2023. Smyslem programu je cílená podpora těch nejlepších řešení v oblasti dopravního výzkumu, vývoje a inovací, což je taktéž jednou z dlouhodobých priorit resortu dopravy. Záměrem je proto dát šanci vynikajícím nápadům, které směřují k výsledkům využitelným v praxi a mají aplikační potenciál. Program DOPRAVA 2030 byl schválen usnesením vlády ze dne 7. září 2022 a navazuje na úspěšný program DOPRAVA 2020+. 

Tematicky se návrhy projektů mohou zaměřovat na zvyšování přístupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti, dále jsou vítány projekty řešící systémový či technologicky pokročilý přístup k dopravě i rozvoj automatizace a digitalizace. Významným podporovaným tématem je také oblast nízkoemisní a ekologické dopravy. Soutěžní lhůta začíná 27. dubna 2023 v 9 hodin ráno a končí 28. června 2023. Podrobné informace k podání návrhu projektu včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete na stránkách Technologické agentury.

Podání žádostí usnadní on-line seminář

Dne 9. května se uskuteční on-line informační seminář k této výzvě, který spolupořádá Ministerstvo dopravy a Technologická agentura ČR. Uchazeči se na něm například dozvědí specifika spojená s tím, že Program byl vyhlášen v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe. Podrobnější informace k semináři bude publikována na webu Technologické agentury

V případě zájmu o aplikační garantství Ministerstva dopravy k návrhu projektu posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu Doprava2030@mdcr.cz, a to nejpozději do 21. května 2023. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektů, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany resortu dopravy. Doporučujeme si tuto garanci projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Další informace k aplikačním garancím naleznete na stránkách Technologické agentury, případně se můžete obrátit také na Doprava2030@mdcr.cz.
 
Zpět na výpis článků