RIS Week v Praze

RIS Week v Praze
23.6.2016Média a tiskové zprávy

RIS Week v Praze

Státní plavební správa se stala ve spolupráci s dalšími organizacemi hlavním pořadatelem mezinárodního jednání expertních pracovních skupin Říčních informačních služeb (RIS Week), které proběhlo v týdnu od 13. do 17. 6. 2016 v prostorách ČSVTS v Praze. Jednání se zúčastnili zástupci z Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Nizozemska, Belgie, Chorvatska, Srbska, Rumunska, Bulharska a Ukrajiny, dále zástupci Evropské komise, Rýnské komise, Dunajské komise a Sávské komise. Každá z pracovních skupin je zaměřena na dílčí část informačních služeb a to na Zprávy vůdcům plavidel (NTS), Elektronická výměna dat (ERI), Sledování polohy a pohybu plavidel (VTT) a Elektronické plavební mapy (ECDIS). Součástí akce RIS Week bylo také společné jednání všech pracovních skupin Common Issue Meeting. Celý program je k dispozici na nových webových stránkách www.risweek.eu. Informace k jednotlivým pracovním skupinám RIS jsou k dispozici na www.ris.eu.

Zpět na výpis článků