ŘSD vyhrálo další spor se zhotoviteli dálnice D 47, stát získá zpět 160 milionů

ŘSD vyhrálo další spor se zhotoviteli dálnice D 47, stát získá zpět 160 milionů
10.4.2015Média a tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic si po vysouzení více než 74 miliónů korun na konci března připsalo další úspěch ve sporech proti stavebním firmám, které se podílely na zhotovení úseků problematické dálnice D 47. Městský soud v Praze včera zamítl žalobu společností Inžinierske stavby, a.s. a COLAS CZ, a.s. na zrušení rozhodčího nálezu, který přiznal ŘSD nárok na zaplacení částky téměř 143 miliónů Kč a úroky z prodlení, jejichž výše k dnešnímu dni přesahuje 20 miliónů Kč.

„Úspěšně tak pokračujeme ve vymáhání nároků proti zhotovitelům dálnice D 47. Rozhodčí soud už přiznal ŘSD za neoprávněnou valorizaci cen ze strany zhotovitelů včetně úroků z prodlení více než čtvrt miliardy korun,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře v dubnu loňského roku vydal rozhodčí nález, jímž rozhodl, že společnosti Inžinierske stavby, a.s. a COLAS CZ, a.s. postupovali při valorizaci cen stavby dálnice D 47 v úseku mezi Bělotínem a Hladkými Životicemi v rozporu se smlouvou o dílo a neoprávněně se obohatily na úkor ŘSD ČR.

Uvedené stavební firmy proto měly státu zaplatit částku přibližně 142,9 miliónů Kč a úroky z prodlení. Stavební firmy však tuto částku nezaplatily a domáhaly se zrušení rozhodčího nálezu žalobou podanou k Městskému soudu v Praze z důvodu údajné podjatosti jednoho z členů rozhodčího senátu. Soud však shledal žalobu nedůvodnou a v celém rozsahu ji zamítl.

Zpět na výpis článků