Silnice 2019: historicky nejméně těžkých zranění, vysoký počet úmrtí

Silnice 2019: historicky nejméně těžkých zranění, vysoký počet úmrtí
9.1.2020Tiskové zprávy

V roce 2019 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 547 a těžce zraněno 2 110 osob. V průměru tak každé 3 hodiny a 18 minut došlo na českých silnicích k závažné dopravní nehodě, buď smrtelné nebo s těžkým zraněním.

Silnice 2019: historicky nejméně těžkých zranění, vysoký počet úmrtí
„Přestože rok 2019 přinesl některá pozitivní zlepšení v bezpečnosti na silnicích, více než 540 ztracených životů je příliš vysoké číslo, které představuje nespočet lidských tragédií. Abychom počet smrtelných nehod snížili, potřebujeme konkrétní, měřitelná opatření nejen v prevenci, ale i v policejním dohledu, bezpečnějších silnicích a účinné legislativě. Proto jsem obnovil činnost Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu, která již připravila a schválila více než 40 opatření pro letošní rok. Připravujeme také akční plán BESIP na další dva roky a strategii na období od roku 2021,“ řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík.
 
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (NSBSP) kladla za cíl pro rok 2019, aby počet usmrcených nebyl vyšší než 362. a těžce zraněných 2 222. Zatímco počet usmrcených výrazně předpoklady překonal, u těžce zraněných osob byla díky historicky rekordně nízkému počtu národní strategie splněna.


png-(1).png

V mnoha případech je linie mezi usmrcením a přežitím s těžkým zraněním velmi tenká. Na jedné straně je pozitivní, že celkově byly závažné následky nehod (úmrtí a těžká zranění) historicky nejnižší.  Na druhé straně přišlo na našich silnicích o život během jednoho roku 547 osob, to je obrovská ztráta. A to se bavíme o osobách usmrcených do 24 hodin, po započtení osob, které v důsledku nehod podlehly následkům zranění do 30 dní od nehody, vzroste tento počet zpravidla o dalších 10 %. Neměli bychom takový stav akceptovat a postavit bezpečnost silničního provozu jako jasný cíl veřejné správy i osobního vnímání řidičů a všech účastníků silničního provozu,“ řekl vedoucí BESIP Tomáš Neřold.
 
 „Počet usmrcených mohl být výrazně nižší. Například viníci pod vlivem alkoholu nebo návykových látek usmrtili vloni 62 osob, přestože bylo meziročně evidováno o 14 obětí méně, podíl na všech usmrcených osobách činil více než 11 %. K dalším, zbytečným, následkům dopravních nehod lze jednoznačně také přiřadit relativně vysoký podíl cestujících ve vozidlech, kteří nebyli připoutáni bezpečnostním pásem – zdaleka se to netýká jen řidičů, ale také spolujezdců. Ačkoli výzkum prokázal, že v 37 % by cyklisté v případě použití přilby s vysokou pravděpodobností přežili, nepoužívání cyklistických přileb se ve fatalitách, resp. těžkých zraněních cyklistů v uplynulém roce také významně promítly,“ dodal Neřold.

Bilance v oblasti fatalit mohla být nepochybně příznivější – v Jihomoravském kraji bylo meziročně usmrceno o 14 osob více, v Královéhradeckém dokonce o 30 osob více, se 48 usmrcenými osobami to byla nejhorší bilance od roku 2012!  Jako bezprecedentní lze vnímat více než třetinový nárůst usmrcených v důsledku střetu s pevnou překážkou, při které bylo v roce 2019 usmrceno 154 osob, tj. meziročně o 41 osob více!

 

Vyvoj-poctu.png
 

Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu: 40 opatření pro rok 2020!

„Aby byl splněn hlavní, strategický, cíl NSBSP musí letos poklesnout počet usmrcených osob v důsledku dopravních nehod o 214 osob, tj. meziročně o téměř 40 %!

Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu (RV), které předsedá ministr dopravy Vladimír Kremlík, proto připravila pro příští rok více než 40 opatření, které mají pomoci snížit závažné následky dopravních nehod. Mezi hlavní opatření, které bude ministerstvo dopravy v roce 2020 prosazovat, patří legislativní změny, jako je úprava trestů za dopravní přestupky, včetně úpravy bodového systému. Ten by měl více postihovat nejzávažnější přestupky. Další změnou by mohl být vznik rehabilitačního programu pro recidivní řidiče. Vzniknout by měl také nový informační systém, který bude vyhodnocovat místa nehod a informovat o nich, včetně zpráv o aktuálních opravách a uzavírkách v provozu. Další připravené opatření se týkají preventivních kampaní, dopravní výchovy či posílení provozu. Mimo zmíněné probíhá v rámci RV také příprava Strategie BESIP 2021-2030, která bude mj. definovat opatření pro období do roku 2022.
 
Ekonomické ztráty z dopravních nehod v roce 2019 překročily 79 mld. Kč!
 
„Podle předběžných informací překročily v roce 2019 ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice 79 miliard Kč, což představuje 1,3 % hrubého domácího produktu (HDP),“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel CDV a dodává: „Detailní informace budou součástí Informace o plnění Strategie v roce 2019, která bude v následujícím období zpracovávána. Finální výpočet bude dokončen až po kalkulaci všech nákladových položek vstupujících do výpočtu dle platné certifikované metodiky.“

 
 
graf.png
 

 
 

 
 

 
 

 
Zpět na výpis článků