Splavnění Baťova kanálu do Kroměříže získalo souhlasné posouzení vlivů na životní prostředí EIA