Státní fond dopravní infrastruktury povede dál Zbyněk Hořelica

Státní fond dopravní infrastruktury povede dál Zbyněk Hořelica
1.3.2023Tiskové zprávy

V pozici ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bude i v následujícím 5 letech pokračovat současný ředitel Zbyněk Hořelica. Uspěl ve výběrovém řízení. Dnes ho do funkce jmenoval státní tajemník Ministerstva dopravy.

Státní fond dopravní infrastruktury povede dál Zbyněk Hořelica
„Zbyněk Hořelica úspěšně obhájil svoji pozici a má nyní před sebou řadu úkolů pro další roky. Fond bude pracovat s rekordním proinvestičním rozpočtem a zároveň budeme postupně ve zvýšené míře zapojovat alternativní zdroje financování. Věřím, že i díky zkušenostem a manažerským schopnostem Zbyňka Hořelici se s těmito výzvami SFDI popasuje dobře,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Výběrové řízení bylo vypsáno k 7. lednu letošního roku. Důvodem vyhlášení výběrového řízení byla novela služebního zákona, která stanovila povinnost přesoutěžení pozic vedoucích státních úředníků po uplynutí pětiletého funkčního období. 

Zbyněk Hořelica vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. Ve Státním fondu dopravní infrastruktury pracuje od roku 2008, od roku 2015 zastává pozici ředitele. 

SFDI je právnickou osobou podřízenou Ministerstvu dopravy. Státní fond dopravní infrastruktury je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ze dne 4. dubna 2000 s účinností k 1. červenci 2000. Účelem Fondu je financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, celostátních a regionálních drah a dopravně významných vnitrozemských vodních cest .

 
Zpět na výpis článků