V první veřejné soutěži programu DOPRAVA 2030 získalo podporu 21 projektů 

V první veřejné soutěži programu DOPRAVA 2030 získalo podporu 21 projektů 
21.12.2023Tiskové zprávy

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky první veřejné soutěže programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030. Veřejná soutěž byla zaměřena na oblasti čisté a technologicky pokročilé dopravy, a to i s ohledem na čerpání prostředků Národního fondu obnovy. 

V první veřejné soutěži programu DOPRAVA 2030 získalo podporu 21 projektů 
Celkem bylo podáno 170 návrhů projektů, z toho do hodnocení postoupilo 164. Finanční podporu v objemu téměř 220 mil. Kč dostane celkem 21 návrhů projektů. 

Naším hlavním záměrem jako iniciátora programu je podporovat realizaci projektů směřujících k praktickým výsledkům. Hlavním cílem programu DOPRAVA 2030 je podporovat projekty, které přispívají k udržitelné, přístupné a bezpečné dopravě i k rozvoji automatizace, digitalizace a technologicky pokročilé dopravy. Soustředí se i na podporu nízkoemisní a ekologické dopravy. Chceme, aby se díky programu dosáhlo praktických výsledků, které přinesou měřitelný přínos zvyšování dostupnosti dopravy, udržitelnosti a celkové bezpečnosti. 

Seznamy projektů a další informace naleznete v tiskové zprávě Technologické agentury České republiky. Informace o samotném programu DOPRAVA 2030 jsou dostupné zde

Soutěž potvrdila velký zájem českých univerzit, výzkumných organizací, podniků a dalších subjektů o program DOPRAVA 2030, který byl vládou schválen v roce 2022. Tento program navazuje na předchozí úspěšný program DOPRAVA 2020+, který v rámci čtyř veřejných soutěží podpořil více než 150 projektů aplikovaného výzkumu ze všech oblastí dopravy.

Veřejná soutěž rovněž naplnila Národní inovační strategii RIS 3 21+, která je stěžejním dokumentem pro zaměření podpory výzkumným aktivitám a průmyslovým odvětím a definuje strategická témata pro rozvoj inovačního potenciálu ČR. 
Zpět na výpis článků