Vláda schválila krizovou variantu výběru mýta po roce 2016

Vláda schválila krizovou variantu výběru mýta po roce 2016
10.3.2016Tiskové zprávy

Vláda schválila krizovou variantu zajištění výběru mýta po roce 2016. Cílem je, aby nedošlo k výpadkům příjmů z mýta ve výši až 10 miliard korun ročně.   

Současná smlouva s provozovatelem mýtného systému a její dodatky uzavřel stát v letech 2006 až 2007 tak nevýhodně, že se ukázalo jako zcela nereálné dosáhnout v potřebném čase dohody o součinnosti s Konsorciem společností Kapsch. Součinnost umožňující předání systému je ale základním předpokladem jakékoliv soutěže na nového provozovatele mýta.

Ministerstvo dopravy proto dle usnesení vlády přistoupí ke krizové variantě a zabezpečí provoz systému po roce 2016 prostřednictvím přímého zadání takovému subjektu, který bude splňovat zákonné požadavky pro tuto zakázku. Tímto způsobem bude zajištěn výběr mýta pouze na dobu nezbytně nutnou. Jednoznačným cílem státu přitom bude dosáhnout už v tomto období zásadních úspor oproti současnému provozu mýta.

Zároveň bude ministerstvo pokračovat v přípravě technologicky neutrální soutěže tak, aby byla nachystána nejpozději v polovině roku 2017. Ministerstvo dopravy již vyhlásilo v této věci svůj záměr na výběr poradce a fakticky tím tento proces odstartovalo.

Zpět na výpis článků