Výstavba dálničního propojení Česka a Polska pokračuje, ministři podepsali budoucí spojení D11 a S3

Výstavba dálničního propojení Česka a Polska pokračuje, ministři podepsali budoucí spojení D11 a S3
23.1.2017Tiskové zprávy

Ministr dopravy Dan Ťok s polským ministrem infrastruktury a stavebnictví Andrzejem Adamczykem jednali v Dobrušce o lepším silničním a železničním propojení obou zemí. Letos se na dálnici D11 začne s výstavbou dalších 22,5 kilometrů z Hradce Králové do Jaroměře. Na polské straně je nyní ve výstavbě přibližně 180 kilometrů dálnice a v přípravě je poslední úsek ke státním hranicím.

Výstavba dálničního propojení Česka a Polska pokračuje, ministři podepsali budoucí spojení D11 a S3
Oba ministři se shodli, že klíčovým pro bezproblémové silniční propojení obou zemí je dokončení dálnice D11 a rychlostní silnice S3 na polské straně. Podpisem společného prohlášení dnes stvrdily obě strany úsilí a snahu pokračovat při výstavbě obou klíčových silničních tahů.
 
„Pro Českou republiku je současnou prioritou na tomto silničním tahu stavba dvou úseků dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic a dále do Jaroměře. Dle aktuálního stavu přípravy by měla realizace staveb začít v druhé polovině roku 2017,“ řekl po jednání ministr dopravy Dan Ťok.
 
Výstavba navazujícího úseku ve směru do Trutnova a ke státní hranici se bude odvíjet od vydání územního rozhodnutí. Pro oba úseky však již bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA. „Naše rychlostní silnice S3 k českých hranicím by měla být zprovozněna v roce 2023,“ řekl polský ministr infrastruktury a stavebnictví Andrzej Adamczyk.
 
Vyšší konkurenceschopnost železniční dopravy je nutností
 
Ministři se při jednání věnovali také tématu modernizace mezinárodního koridoru mezi Ostravou a Katovicemi. Zatímco na české straně byla modernizace trati ukončena již v roce 2004, navazující trať na polské straně, mezi Zebrzydowicemi a Katovicemi, patří k úsekům s nejhoršími parametry v rámci baltsko-jadranského tranzitního železničního koridoru.
 
Modernizace zmiňovaného úseku na polské straně by měla proběhnout v letech 2018-2021. Tento krok by měl významně pomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti železniční osobní dopravy, v současné době totiž dopravci řeší nepříznivě dlouhé jízdní doby vlakových spojení přestupem z vlaku na autobusy. Ministři se při svém jednání dotkli také tématu sociálních aspektů v nákladní silniční dopravě či výhledové možnosti vybudování vysokorychlostního železničního spojení mezi oběma zeměmi.

 
Zpět na výpis článků
Související články