Jména zaměstanců, kteří rozhodují o odvoláních proti rozhodnutí o přestupku (dle zákona č. 361/2000

Jména zaměstanců, kteří rozhodují o odvoláních proti rozhodnutí o přestupku (dle zákona č. 361/2000 Sb.)
21.04.2021 14:09:05Poskytnuté informace

Žádost:

Žadatel požádal o „sdělení jmen a příjmení dvou úředníků Ministerstva dopravy, kteří rozhodují ve věcech odvolání proti rozhodnutí o přestupku na úseku dopravy (dle zákona č. 361/2000 Sb., silniční zákon)."

Odpověď:

Jedná se o Mgr. Stanislava Dvořáka, ředitele odboru agend řidičů a Mgr. Zuzanu Kripnerovou, vedoucí oddělení správního řízení v silničním provozu téhož odboru.

Informace byla poskytnuta 13. 4. 2021

Zpět na výpis článků