Memorandum o porozumění při zajišťování přepravních služeb na území ČR mezi Česku republikou a spole

Memorandum o porozumění při zajišťování přepravních služeb na území ČR mezi Česku republikou a společností UBER B.V
Memorandum o porozumění při zajišťování přepravních služeb na území ČR mezi Česku republikou a společností UBER B.V.
 
Žádost:
Žadatel požádal o informace týkající se uzavřeného Memoranda o porozumění při zajišťování přepravních služeb na území ČR mezi Česku republikou a společností UBER B.V. (dále jen „memorandum“ a „Uber“)
 
Ministerstvo dopravy na základě vyjádření věcně příslušného Odboru veřejné dopravy poskytuje žadateli požadované informace přímo k jednotlivým bodům žádosti.
 
„Žádám o informaci, zdali již bylo memorandum podepsáno a pokud ano, tak kdy a kým.“
Memorandum bylo podepsáno dne 30. 4. 2018 ministrem dopravy Danem Ťokem a ministrem průmyslu a obchodu Tomášem Hünerem za stát, primátorkou Hlavního města Prahy Adrianou Krnáčovou za Hlavní město Praha a panem Alexejem Stakhem za společnost UBER B.V. Podrobnosti a znění memoranda byly zveřejněny na stránkách Úřadu vlády: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-uzavrela-memorandum-se-spolecnosti-uber-165182/
 
„Žádám o sdělení, jaké další kroky hodlá příslušné ministerstvo v dané věci podniknout, co se ve věci od podpisu memoranda odehrálo a jaké důsledky z daného memoranda plynou pro zprostředkovatele taxislužby a dále pro samotné řidiče (ať už řidiče taxislužeb či řidiče Uberu) a pro společnost UBER B.V. jako takovou, jakožto i pro hlavní město Prahu.“
Od podpisu memoranda proběhla jednání Ministerstva dopravy a společnosti Uber, za účelem úpravy aplikace Uber tak, aby lépe vyhovovala požadavkům zákona o silniční dopravě na „smluvní“ taxislužbu. Společnost Uber následně provedla některé úpravy své aplikace. Memorandum je obecně nezávazný dokument, tudíž z něj pro dopravce a řidiče v taxislužbě neplynou žádné právně závazné důsledky. Informace o tom, co se v memorandu zavázala splnit společnost Uber a co Hlavní město Praha naleznete v částech 1 a 2 memoranda.
 
„Žádám taktéž o informaci, jaký dopad má či bude mít memorandum na legislativu České republiky.“
Jak je uvedeno výše, memorandum je obecně nezávazný dokument. Právní předpisy mohou být měněny pouze právními předpisy stejné nebo vyšší právní síly. Memorandum mezi státem a společností Uber tak nemá a nemůže mít žádný vliv na právní předpisy České republiky.
 
Nakonec Vás žádám o zaslání skenu finální verze memoranda s podpisy stran.“
V příloze Vám poskytujeme požadované memorandum.  Vlastnoruční podpisy jsou biometrické údaje, které jsou považovány za údaje osobní, takže jsou na dokumentu anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 

Informace byla poskytnuta 12. 2. 2019

Položek celkem: 0