Metodika likvidace následků dopravních nehod  

Metodika likvidace následků dopravních nehod  
15.12.2020 11:27:26Poskytnuté informace
Metodika likvidace následků dopravních nehod
 
Žádost:
„1. Kdy byla doručena z ÚSI VUT v Brně „Metodika likvidace následků dopravních nehod (standardy minimalizace následných škod pro odstranění překážky na pozemních komunikacích)“ na Ministerstvo dopravy.
2. Jmenný seznam osob, které se s „Metodikou  likvidace následků dopravních nehod“ seznámily,
3. Jaké kroky byly provedeny s touto metodikou v celém časovém období od doručení na Ministerstvo dopravy.“

Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo a na základě vyjádření věcně příslušného odboru k jednotlivým bodům žádosti sděluje následující.
Ad 1)  Metodika likvidace následků dopravních nehod (standardy minimalizace následných škod pro odstranění překážky na pozemních komunikacích)  - dále jen „Metodika“, byla ministerstvu zaslána jako součást žádosti  o
certifikaci  této metodiky VÚT v Brně. Doručena na podatelnu Ministerstva dopravy byla dne 9. 8. 2018.

Ad 2)  Informace dle InfZ je definována jako způsob, jakým veřejná správa a veřejné instituce sdílejí v minulosti vytvořené písemné či elektronické záznamy. Takovým záznamem je, že žádost vč. Metodiky byla postoupena věcně příslušnému odboru (tj. Odboru pozemních komunikací) a jeho řediteli.

Toliko nad rámec odpovědi sdělujeme, že jiné záznamy či seznamy všech osob, které si čtou  příchozí poštu na Ministerstvo dopravy, úřady nevytváří.

Ad 3) Po doručení žádosti ÚSI VUT v Brně byla k žádosti dodána vyjádření Ředitelství silnic a dálnic (z 21. 1. 2019 a 4. 3. 2019) a  žádost byla předána na Odbor pozemních komunikací (22. 3. 2019). Dne 25. 11. 2020 byl spis obsahující žádost o certifikaci  metodiky vrácen Odborem pozemních komunikací na koordinační útvar.
 
Informace byla poskytnuta 7. 12. 2020


Zpět na výpis článků