Stav přípravy silnice I/13 Klášterec nad Ohří Chomutov

Stav přípravy silnice I/13 Klášterec nad Ohří Chomutov
13.05.2022 8:56:18Poskytnuté informace
Stav přípravy silnice I/13 Klášterec nad Ohří Chomutov
 
Žádost:
 
„Žádám tímto o informaci, která varianta je ze strany Ministerstva dopravy v současné době reflektována a předpokládá se její realizace (primárně ve vztahu k obci Černovice) a dále, jakým způsobem bude zvolená varianta koordinována v rámci územně plánovacích dokumentací. Žádám též o zpřístupnění relevantních studií podporujících zvolenou variantu, resp. zdůvodnění zvolené varianty, včetně informace o postupech Centrální komise Ministerstva dopravy v této věci se zohledněním místních poměrů zvažovaných variant na území obce Černovice (obytná zóna apod.).“
 
Odpověď:
Po projednání a posouzení Technicko-ekonomické studie „I/13 Klášterec/O. – Chomutov“ a s přihlédnutím ke stanoviskům jednotlivých členů přijala Centrální komise Ministerstva dopravy na svém jednání dne 15.03.2022 jednohlasně  rozhodnutí, že  ŘSD ČR bude pokračovat v přípravě dle varianty G v trase 4 (2+2), která bude v rámci územně plánovacích dokumentací sledována jako varianta návrhová (VPS). Varianta C v trase 2b bude chráněna v územně plánovacích dokumentacích ve formě územní rezervy.
 
Požadované informace jsou obsaženy v dokumentech, které byl žadateli poskytnuty pro velký objem prostřednictvím  datového úložiště ( Technicko-ekonomická studie „I/13 Klášterec/O. – Chomutov“, která byla projednávána Centrální komisí MD na zasedání dne 15.03.2022,  Zápis z předmětného zasedání včetně stanoviska Centrální komise MD. (Zápis je redukován toliko na Technicko-ekonomickou studii „I/13 Klášterec/O. – Chomutov“), vč. prezenční listiny)
 
Informace byla poskytnuta 21.04.2022


Zpět na výpis článků