Statistiky

Statistiky
Statistika I. pol./2018 (k 30.06.2018)
Souhrnné statistiky - 2018, 2019,2020, 2021
Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2017
Statistiky bodovaných řidičů za rok 2017
Statistika II. pol./2017 (k 1.1.2018)
Měsíční statistiky - 2014, 2015, 2016, 2017
Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2017 - 1.pololetí
Statistiky bodovaných řidičů za rok 2017 - 1.pololetí
Statistika končících řidičských průkazů v roce 2022
Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2016

Celkem dokumentů:88