Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021-2030

Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021-2030
Koncepce řeší problematiku plánování udržitelné městské a aktivní mobility v souladu s návrhy a požadavky na řešení městské mobility ze strany Evropské komise a vychází ze zkušeností s první generací plánů udržitelné městské mobility (SUMP) zpracované českými městy v předcházejících letech. Koncepce má metodický charakter a má usnadnit jednotlivým městům zpracování a aktualizaci plánů udržitelné městské mobility.
 
Koncepce navrhuje kategorizaci měst a stanovuje cíle a typová opatření, která jsou vhodná pro navržené kategorie měst s cílem minimalizovat negativní dopady dopravy do složek životního prostředí, na veřejné zdraví a zlepšit kvalitu života lidí, aniž by bylo negativně ovlivňováno uspokojování přepravních potřeb.

Druhým úkolem koncepce je pokračování v procesu rozvoje cyklistické dopravy a to z toho důvodu, že cyklistická a respektive aktivní mobilita je mobilitou na kratší vzdálenosti, a proto je jedním z pilířů udržitelné městské mobility. 

Současně koncepce definuje konkrétní opatření pro státní správu v těch oblastech, kde může pro zavádění principů udržitelné městské mobility stát vytvářet pro města vhodné podmínky pro realizaci svých záměrů.


Stáhněte si: