Chytrá a udržitelná mobilita: Komise představila novou strategii a akční plán v dopravě

Chytrá a udržitelná mobilita: Komise představila novou strategii a akční plán v dopravě
18.12.2020 12:54:42Aktuální témata
Chytrá a udržitelná mobilita: Komise představila novou strategii a akční plán v dopravě
Na základě Zelené dohody pro Evropu představila Evropská komise dne 9. prosince 2020 novou strategii s cílem dosáhnout do roku 2050 efektivní, digitální a zelené dopravy. Strategie nahrazuje dosavadní Bílou knihu k dopravě – Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje z r. 2011. Doprovodný akční plán čítá 82 iniciativ, které by měly během následujících 4 let přinést chytrou a udržitelnou dopravu. Hlavní prvky strategie se dotýkají všech druhů dopravy, tj. silniční, letecké, železniční, námořní i vnitrozemské vodní plavby. Klíčovou roli budou hrát digitální technologie a důraz na snižování škodlivých emisí v dopravě.

Strategie pro chytrou a udržitelnou mobilitu definuje 3 milníky pro dosažení klimatických cílů:
 
Do roku 2030
 • zajistit alespoň 30 milionů aut s nulovými emisemi v Evropě,
 • vybudovat 100 klimaticky neutrálních evropských měst,
 • zdvojnásobit počet vysokorychlostních tratí v Evropě,
 • zajistit uhlíkovou neutralitu hromadné dopravy pro cesty kratší 500 km,
 • vybudovat automatizovanou mobilitu ve velkém měřítku,
 • uvést na trh námořní plavidla s nulovými emisemi.
Do roku 2035
 • uvést na trh velká letadla s nulovými emisemi.
Do roku 2050
 • zajistit, aby téměř všechna vozidla byla klimaticky neutrální,
 • zdvojnásobit provoz nákladní železniční dopravy,
 • ztrojnásobit počet vysokorychlostních tratí,
 • zajistit plně funkční multimodální globální TEN-T síť pro udržitelnou a inteligentní dopravu včetně vysokorychlostních spojení.
Strategie pro chytrou a udržitelnou mobilitu, včetně akčního plánu, je dostupná ke stažení níže.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků