Udělování omezených přepravních práv

Udělování omezených přepravních práv
Udělování omezených přepravních práv

Rozhodování o udělení přepravních práv spadá v České republice do výlučné pravomoci Ministerstva dopravy. Řízení probíhá na odboru civilního letectví podle obecných předpisů upravujících správní řízení (zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) se specifickými odchylkami upravenými v § 70a a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

Allocation of limited traffic rights
Decision making process on distribution of traffic rights is under sole jurisdiction of the Ministry of Transport according to Act no. 49/1997 Coll., on civil aviation, as amended by the Act no. 225/2006 Coll. and Act no. 500/2004 Coll, Administrative Code.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků