Udělování omezených přepravních práv

Udělování omezených přepravních práv
Udělování omezených přepravních práv

Rozhodování o udělení přepravních práv spadá v České republice do výlučné pravomoci Ministerstva dopravy. Řízení probíhá na odboru civilního letectví podle obecných předpisů upravujících správní řízení (zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) se specifickými odchylkami upravenými v § 70a a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků