Závazky veřejné služby

Závazky veřejné služby
Závazky veřejné služby

V souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství se "závazkem veřejné služby" rozumí  každý závazek uložený leteckému dopravci ve vztahu k jakékoli trase, k jejímuž provozování mu byla vydána licence, aby přijal potřebná opatření k zajištění dopravy, která splňuje stanovené normy návaznosti, pravidelnosti, kapacity a cen, které by letecký dopravce nesplnil, pokud by zvažoval výhradně vlastní obchodní zájmy. Podrobněji je celá problematika upravena článkem 4 výše zmíněného nařízení.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků