Výdaje na financování programů reprodukce majetku v roce 2006

Výdaje na financování programů reprodukce majetku v roce 2006
Rozpočet MD za rok 2006
                                                                                                                                            v tis. Kč

Evidenční číslo

Název programu

Výdaje SR celkem

227 010

Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva dopravy

297 012

227 020

Protipovodňové zajištění dopravních objektů

39 240

227 030

Úspory energie a využití alternativních paliv v resortu dopravy

111 190

227 210

Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů

0

227 270

Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní

0

227 530

Podpora kombinované dopravy

154 227

227 610

Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel

395 000

227 620

Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy

438 000

227 810

Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MDS

0

227 820

Obnova dopravní infrastruktury v území postiženého povodní 2002

0

327 220

Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí n.L. - státní hranice ČR/SRN

0

327 250

Výstavba dálnice D 11 Praha - Hradec Králové - st.hranice ČR/Polsko

0

327 410

Podpora výstavby pražského metra

420 000

 Ministerstvo dopravy  celkem

1 854 669

Zpět na výpis článků