Rozpočet MD za rok 2006

Rozpočet MD za rok 2006
11.02.2008 14:06:00Rozpočty MD

Kompletní státní rozpočet je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí ČR ve formě zákona č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006.

Mezi hlavní výdajové priority schváleného rozpočtu kapitoly MD pro rok 2006 byly zařazeny:

  • Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury;
  • Výdaje na financování společných programů EU a ČR;
  • Výdaje na financování programů reprodukce majetku;
  • Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy včetně příspěvku na ztrátu dopravce z poskytování žákovského jízdného;
  • Doprovodný sociální program pro ČD;
  • Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI;
  • Výdaje na výzkum a vývoj;
  • Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.

Stručně k objemově nejvýznamnějším oblastem (titulům):

Oproti předchozím letům je ve schváleném rozpočtu kapitoly MD na rok 2006 zahrnuta dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury (dále SFDI) ve výši 16 995 973 tis. Kč, která je tvořena částkou 9 204 000 tis. Kč na výstavbu dálnice D 47 Lipník nad Bečvou – Ostrava – státní hranice České republiky s  Polskou republikou a objemem 7 791 973 tis. Kč na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu EU. Spolufinancování z národních zdrojů k těmto programům a projektům zajišťuje ve svém rozpočtu SFDI.

Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve výši 16 995 973 tis. Kč tvoří plných 71,26 % schválených výdajů kapitoly.
 

Podrobnější členění položek rozpočtu MD:


Závěrečný účet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy za rok 2006Zpět na výpis článků