Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 2006

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 2006
Rozpočet MD za rok 2006

Z celkového objemu výdajů  kapitoly MD je do podnikatelské sféry určeno 19,66 %, což představuje částku 4 689 964 tis. Kč, v tom běžné výdaje 3 200 147 tis. Kč, kapitálové výdaje 1 489 817 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Ukazatel

Schválený

rozpočet

2005

Schválený

rozpočet

2006

Index

2006/2005

%

a

1

2

3=2/1

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům celkem

3 242 872

3 200 147

98,68

v tom:

 

 

 

příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy

 2 039 378

2 126 647

104,28

příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI

450 000

400 000

88,89

příspěvek na provoz kombinované dopravy

0

27 400

x

doprovodný sociální program pro ČD

650 000

490 000

75,38

žákovské jízdné

80 100

120 000

149,81

dotace pro zbytkové státní podniky

7 100

7 500

105,63

úspory energie a využití alternativních paliv v resortu dopravy

16 294

28 600

175,52

 Zpět na výpis článků