Rozpočet MD za rok 2014

Rozpočet MD za rok 2014
13.04.2013 14:03:13Rozpočty MD

Rozpočet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy (dále kapitola MD) je součástí státního rozpočtu ČR. Kompletní státní rozpočet je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí ČR ve formě zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014.

 

Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2014 zařazeny:

  • Výdaje na financování společných programů EU a ČR;
  • Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě;
  • Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury;
  • Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI;
  • Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.

 

Vztah kapitoly MD ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2013 je dán souhrnnými ukazateli:


Příjmy celkem 13 727 598 tis. Kč
Výdaje celkem 43 875 465 tis. Kč

v tom:

  • běžné výdaje 19 555 307 tis. Kč
  • kapitálové výdaje 24 320 158 tis. Kč

Podrobnější členění položek rozpočtu MD:

  • Ukazatele kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz příloha
  • Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS v roce 2014 - viz příloha

Plné znění schváleného rozpočtu kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz příloha

 Závěrečný účet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy za rok 2014 - viz příloha
 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků