STK - Komunikační rozhraní CIS STK

STK - Komunikační rozhraní CIS STK
STK - Stanice technické kontroly
Ministerstvo dopravy zavádí za účelem zkvalitnění činnosti STK on-line centralizovaný informační systém STK (dále jen CIS STK). K zabezpečení činnosti STK, pro případ vzniku technického problému s internetovým připojením, je potřeba vytvořit záložní systém CIS STK v režimu off-line, s provozními parametry shodnými s CIS STK. Tento nadstavbový program a další obslužné programy, např. vnitřní účetnictví STK, si jednotlivé STK zajistí sami prostřednictvím softwarových firem. Aby mohly být nadstavbové programy vytvořeny, MD zveřejňuje pro tyto softwarové firmy komunikační rozhraní CIS STK v příloze.

Zpět na výpis článků