Dokumenty

Dokumenty
STK - Termíny přezkoušení kontrolních techniků
STK - Instrukce pro STK
STK - Informace pro STK
STK - Otázky ke zkoušce a přezkoušení kontrolních techniků KT
STK - Metodické pokyny
STK - Komunikační rozhraní CIS STK
STK - Provoz CIS STK
STK - Věstník MO k CIS STK - instrukce pro STK č. 1/2012
STK - Metodiky pro provádění technických prohlídek vozidel

Celkem dokumentů:9