Metodika práce s řidiči, jimž bylo odebráno řidičské oprávnění pro opakované páchání závažných dopra

Metodika práce s řidiči, jimž bylo odebráno řidičské oprávnění pro opakované páchání závažných dopravních přestupků
Silniční doprava
Rehabilitační programy jsou nedílnou součástí prevence recidivy rizikového chování v dopravě ve většině západních zemí. V České republice však tato problematika byla léta opomíjena. Mnoho řidičů i navzdory snaze policie a soudů opakovaně riskovalo svůj život i životy ostatních, aniž by dostali prostor zamyslet se nad příčinami svého chování a nad nejúčinnější cestou ke změně. Na českých silnicích dál umírali lidé, a mnozí zcela zbytečně. Metodika je pomůckou pro lektory rehabilitačních programů pro řidiče. Nabízí nezbytné teoretické informace, praktický popis struktury rehabilitačních programů, konkrétní techniky využitelné v rámci práce i praktická doporučení založená na zkušenostech z pilotních běhů rehabilitačních programů. „Metodika práce s řidiči, jimž bylo odebráno řidičské oprávnění pro opakované páchání závažných dopravních přestupků“ je výsledkem řešení výzkumného projektu č. VG20102015047 s názvem: Snižování recidivy u pachatelů trestních činů a přestupků v dopravě, podpořeného z finančních prostředků Ministerstva vnitra ČR, v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010 – 2015 (BV II/2 – VS).
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků