Metody zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy v místech dopravních uzavírek pomocí ITS

Metody zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy v místech dopravních uzavírek pomocí ITS
Silniční doprava
Tento metodický dokument má za cíl definovat a upravit podrobnosti o problematice používání telematických zařízení v místě dopravních uzavírek. Není záměrem stanovit technické podmínky na jednotlivá zařízení, ale popsat životní cyklus užití dynamických zařízení v konkrétních místech dopravních uzavírek. Metodika je rozdělena na dvě faktické části. Na část technickou a analytickou. Dokument je výsledkem projektu VaV TA01030305 – Zvýšení plynulosti dopravy a průjezdní kapacity vozovky v místech s dočasným omezeným průjezdem vozidel na D a R pomocí mobilních kooperativních ITS systémů – Mobilní liniové řízení provozu (2011-2013) podpořeného Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Alfa.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků