Dokumenty

Zrušit filtry

Věda a výzkum z hlediska hluku

2020 - Analýza a monitoring změn hlučnosti povrchů pozemních komunikací a Kritcká analýza nových materiálů a nových tvarů vhodných pro protihlukové stěny a návrhy na jejich použití v železniční a silniční dopravě. 2021 - Analýza a monitoring změn hlučnosti povrchů pozemních komunikací 2022 - Analýza a monitoring změn hlučnosti povrchů pozemních komunikací Cílem projektu ...

Pravidla pro poskytování celostátního multimodálního dopravního modelu ČR

Čistá doprava

Elektrické autobusy efektivně - odborný průvodce Pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR byl zpracován odborný průvodce projekty elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie, tedy bateriových či superkapacitorových a palivočlánkových elektrických autobusů. Cílem tohoto materiálu je ujednotit a šířit zkušenosti a osvědčenou praxi v oblasti elektrických...

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050

BEZBARIÉROVOST VELKÝCH DOPRAVNÍCH STAVEB

Evidence přípravy staveb dle směrnice V-1/2012 pro rozpis globálních položek

Evidence přípravy staveb dle směrnice V-1/2012 pro rozpis globálních položek Dle směrnice V-1/2012 v platném znění jsou 3x ročně projednávány rozpisy přípravy projektů u jednotlivých resortních organizací ŘSD ČR, Správa železnic, ŘVC ČR a stejně tak u státních podniků povodí. Pravidelně dochází 3x ročně k aktualizaci přidělených finančních prostředků a k úpravě činností dle současného...

Mobilita

V návaznosti na Národní akční plán čisté mobility zveřejňuje Ministerstvo dopravy, ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. na webových stránkách Čistá doprava v pravidelných aktualizacích informace k oblasti čisté dopravy. Hlavní ambicí webu je poskytnout široké veřejnosti aktuální informace z oblasti čisté dopravy - data k vozidlovému parku, dobíjecí a plnící...

Změny v Manuálu 2018

Na základě metodického usměrnění č.j.: MZDR 39345/2019-1/OVZ ze dne 20.9.2019 a závěrů jednání expertních skupin Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva dopravy v září 2020 došlo k úpravě metodiky Manuál 2018. Nyní je platná verze 2020, ve které jsou zapracovány všechny odsouhlasené úpravy. Změny v Manuálu 2018 v reakci na „Vzájemnou dohodu Ministerstva...

Celkem dokumentů:38