Dokumenty

Zrušit filtry

Evidence přípravy staveb dle směrnice V-1/2012 pro rozpis globálních položek

Evidence přípravy staveb dle směrnice V-1/2012 pro rozpis globálních položek Dle směrnice V-1/2012 v platném znění jsou 3x ročně projednávány rozpisy přípravy projektů u jednotlivých resortních organizací ŘSD ČR, Správa železnic, ŘVC ČR a stejně tak u státních podniků povodí. Pravidelně dochází 3x ročně k aktualizaci přidělených finančních prostředků a k úpravě činností dle současného...

Věda a výzkum z hlediska hluku

2020 - Analýza a monitoring změn hlučnosti povrchů pozemních komunikací a Kritcká analýza nových materiálů a nových tvarů vhodných pro protihlukové stěny a návrhy na jejich použití v železniční a silniční dopravě. 2021 - Analýza a monitoring změn hlučnosti povrchů pozemních komunikací 2022 - Analýza a monitoring změn hlučnosti povrchů pozemních komunikací Cílem projektu ...

Pravidla pro poskytování celostátního multimodálního dopravního modelu ČR

Čistá doprava

Elektrické autobusy efektivně - odborný průvodce Pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR byl zpracován odborný průvodce projekty elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie, tedy bateriových či superkapacitorových a palivočlánkových elektrických autobusů. Cílem tohoto materiálu je ujednotit a šířit zkušenosti a osvědčenou praxi v oblasti elektrických...

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050

BEZBARIÉROVOST VELKÝCH DOPRAVNÍCH STAVEB

Celkem dokumentů:40