Dokumenty

Dokumenty
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1056 ze dne 15. července 2020 o elektronických informacích o nákladní dopravě
Silniční doprava - stanoviska MD
Evropská norma, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (ES-TRIN 2017/1)
Novely vyhlášek v oblasti vnitrozemské plavby 2020
Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2019
Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2019
Povinnost využívat AIS transpondéry a prohlížeče elektronických plavebních map
Legislativa pro vnitrozemskou plavbu
Silniční doprava - právní předpisy
Novela zákona o vnitrozemské plavbě byla publikována ve Sbírce zákonů (č. 292/2017 Sb.)
Novela zákona o vnitrozemské plavbě byla publikována ve Sbírce zákonů (č. 292/2017 Sb.)
Nová směrnice o technických požadavcích na některá plavidla vnitrozemské plavby

Celkem dokumentů:22