Dokumenty

Dokumenty
Evropská norma, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (ES-TRIN 2017/1)
Novely vyhlášek v oblasti vnitrozemské plavby 2020
Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2019
Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2019
Povinnost využívat AIS transpondéry a prohlížeče elektronických plavebních map
Silniční doprava - stanoviska MD
Legislativa pro vnitrozemskou plavbu
Silniční doprava - právní předpisy
Novela zákona o vnitrozemské plavbě byla publikována ve Sbírce zákonů (č. 292/2017 Sb.)
Novela zákona o vnitrozemské plavbě byla publikována ve Sbírce zákonů (č. 292/2017 Sb.)
Nová směrnice o technických požadavcích na některá plavidla vnitrozemské plavby
Silniční doprava - metodika MD

Celkem dokumentů:20