Dokumenty

Zrušit filtry

Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2022

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůDůvodová zpráva

Bělorusko

Dočasný bezvízový režim Ministerstvo dopravy informuje o dočasném bezvízovém režimu pro občany České republiky, týkajícím se vstupu, tranzitu a odjezdu z území Bělorusko při cestě z Ruské federace do Lotyšska, Litvy a Polska, a to s účinností do 31. března 2022 včetně. Tento humanitární krok umožňuje zahraničním dopravcům vrátit se z Ruské federace domů bez běloruských víz...

Věstník dopravy 3/2022

Přepravní a tarifní věstník 4/2022

Tiskové zprávy Komponenta 2.1

Tiskové zprávy - Komponenta 2.1 udržitelná doprava5. ledna 2023 - Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech dokončených do 4. čtvrtletí 202220. prosince 2022 - Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu patří mezi priority Národního plánu obnovy14. prosince 2022 - Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech dokončených do 2. čtvrtletí 202210. prosince 2022 - Zmodernizovaný...

Přepravní a tarifní věstník 3/2022

Aktuality a odborná stanoviska

1) Koncem roku 2021 zasedala na Ministerstvu dopravy pracovní skupina ADR, která projednala možnost rozšíření původního stanoviska ze dne 10.4.2008 pod č.j.: 28/2008-110-SDNA/13 o přepravu prázdných nevyčištěných obalů se zbytky látek ohrožujících životní prostředí a prázdných nevyčištěných vozidel/kontejnerů/kontejnerů pro volně ložené látky se zbytky látek ohrožujících životní prostředí...

Celkem dokumentů:1218