100 dní ministra dopravy Dana Ťoka

100 dní ministra dopravy Dana Ťoka
11.3.2015Média a tiskové zprávy

100 dní ministra dopravy Dana Ťoka

V pátek 13. března uplyne sto dní od jmenování Dana Ťoka do funkce ministra dopravy. Přinášíme proto souhrn pěti nejdůležitějších oblastí, na které se ministr za dobu svého působení zaměřil, a výhled do dalšího období.

 

1.      Zrychlujeme fungování resortu dopravy

·        Cílem všech personálních změn bylo zrychlit fungování resortu dopravy. Ministerstvo dopravy potřebuje rozjet nové stavby silnic, transparentně zadávat veřejné zakázky, řešit problémy, které trápí Českou republiku a její občany.

·        Lidé z praxe: Jan Kroupa jako generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic, Tomáš Čoček jako 1. náměstek ministra dopravy.

·        Vypsání výběrových řízení na pozice ředitelů dvou klíčových odborů: odboru provozu silničních vozidel a odboru agend řidičů.

 

2.      Máme nové příležitosti

·       5. února vyhlásil ministr dopravy Dan Ťok po mnoha odkladech předchozích ministrů soutěž na nového dopravce, který bude státem objednané rychlíky provozovat mezi Plzní a Mostem od poloviny prosince 2016 – jinými slovy ministr zahájil liberalizaci osobní dálkové železniční dopravy.

·       Ministerstvo dopravy zahajuje přípravu PPP projektů – tedy spolupráce veřejného a soukromého sektoru.  Jsou dva vhodné úseky na příští PPP, což jsou rychlostní komunikace R4 z Prahy přes Příbram na Strakonice a R7 z Prahy na Slaný.

·        Státní fond dopravní infrastruktury připravil metodiku pro zadávání dopravních staveb formou Design-Build; o výhodách této metody, která může u vhodných staveb výrazně snížit vady projektové dokumentace a zrychlit přípravu projektu, se dlouho mluví, nyní ale máme jasnou metodiku, jak při Design-Build postupovat.

 

 

3.      Jsme otevření

·       Ministr nechal zveřejnit platy současných vedoucích pracovníků Ministerstva dopravy a stejně tak i platy za dřívější roky.

·       Na webových stránkách Ministerstva dopravy jsou zveřejněna další otevřená data. Jedná se o přehledy uzavřených smluv a uhrazených faktur nejen ministerstva, ale také jeho podřízených organizací. Ministerstvo také zveřejní přehledy za předchozí roky.

 

4.      Řešíme dlouho odkládané problémy

·       Ministerstvo dosáhlo lepších podmínek u stávajícího dodavatele registračních značek Hicon – zatímco loni je stát nakupoval za 108 korun za kus, letos za každou zaplatí 77 korun, díky tomuto kroku stát za rok 2015 ušetří něco málo přes 40 mil. korun.

·        S několikaletým zpožděním je v přípravě řádný tendr pro technologicky neutrální řešení výběru mýta v ČR.

·       Ministerstvo dopravy začíná ve větší míře upozorňovat na problémy, které mohou nastat u stovek tisíc vozidel. Ty totiž bývalí majitelé odhlásili, ale současní je už nenahlásili. Do půlky roku tedy musí na registr vozidel zkontrolovat, jestli mají auto nahlášené na sebe. Jinak takové auto od 1. července administrativně zanikne a nebude moct na silnici. Jedná se o tzv. polopřevody. Na to naváže kampaň, kterou jsme nazvali: Nepřihlásíš – nepojedeš.

 

5.      Stavíme a opravujeme silnice

·       Ministr dopravy Dan Ťok nechal uvolnit 4,4 miliardy ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro kraje + 200 milionů pro hlavní město Praha. Ministr upozornil kraje, že tu peníze jsou a pomalu začíná stavební sezóna.

 

 

Kam nyní směřujeme

 

1.      Chceme bezpečnější silnice

·       Důležitou prioritou resortu dopravy je a bude bezpečnost: při opravách, rekonstrukcích a výstavbě, ale i bezpečnost silničního provozu.„Na silnicích stále umírá mnoho lidí a je naší povinností přispět k úbytku obětí dopravních nehod. Mám v plánu navýšit rozpočet BESIPu a zaměřit se na jeho aktivity,“ dodává ministr dopravy.

 

2.      Potřebujeme opravy ohleduplné k řidičům

·       Ministr dopravy Dan Ťok bude požadovat, aby se na frekventovaných silnicích pracovalo nepřetržitě 24 hodin a 7 dnů v týdnu. „Chceme rekonstruovat a opravovat přednostně v noci ve dne nechat řidiče jezdit bez zbytečných uzavírek,“ říká ministr.

 

3.      V roce 2015 zahájíme stavbu více než 100 km a v roce 2016 více než 200 km nových silnic

·       „Zahájíme dlouho očekávané stavby dvou úseků dálnice D3 u Veselí nad Lužnicí, čímž se dostaneme až k Českým Budějovicím, a úsek rychlostní komunikace R4 Skalka – Kříž u Příbrami. V příštím roce chceme tempo zahajovaných komunikací ještě zvýšit,“ tvrdí ministr dopravy.

 

4.      Snažíme se o rychlejší výstavbu

·       Cílem je zkrátit průměrnou dobu výstavby z dnešních 12,5 let na polovinu. V přípravě je nový zákon o veřejných zakázkách, což by měla být transpozice nové a platné směrnice Evropské unie a novela stavebního zákona, která umožní jednotné povolovací řízení.

·       Ministerstvo dopravy nemůžeme spoléhat jen na nové zákony.„Potřebujeme najít cestu, jak urychlit výkupy pozemků a územní přípravu staveb. Například uzavírat smlouvy o budoucích smlouvách na pozemky už v době, kdy ještě není vydáno stavební povolení atd. Jsme v úzkém kontaktu s Pozemkovým fondem – s cílem snadnější směny pozemků,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

 

5.      Jsme tu pro občany

·       „Jsme správci veřejných prostředků. Děláme servis pro občany – to jsou naši zákazníci. Proto se mimo jiné musí změnit i přístup Českých drah. Od vedení Českých drah očekávám, že se začnou starat o zákazníka tak, že vlaky budou jezdit čisté a načas, resp. že budou opravdu dobře plnit službu občanům a současně mnohem lépe hospodařit,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

·       Ministerstvo bude pokračovat v otevřenosti! „Vše, co v resortu dopravy děláme a budeme dělat, musí být pod kontrolou veřejnosti. My hospodaříme s penězi daňových poplatníků a tudíž má kdokoli právo nás kontrolovat. Proto jsem uložil zveřejňovat všechny smlouvy i faktury a požaduji, aby celý proces veřejného obstarávání byl maximálně transparentní,“ dodává ministr.

 

Celý dokument ve formátu pdf je ke stažení zde.

 

Zpět na výpis článků