Antimonopolní úřad má přebrat působnost v oblasti přístupu k dopravní infrastruktuře

Antimonopolní úřad má přebrat působnost v oblasti přístupu k dopravní infrastruktuře
21.6.2023Tiskové zprávy

Vláda podpořila návrh zákona, který povede ke zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunu jeho působnosti a pravomocí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) s účinností k 1. 1. 2024. Na agendách pro ochranu trhu a ochranu práv k přístupu k dopravní infrastruktuře se nic nemění, jen budou nově zajištěny efektivněji a s nižšími náklady.

Antimonopolní úřad má přebrat působnost v oblasti přístupu k dopravní infrastruktuře
„První kroky vedoucí k začlenění agend ÚPDI pod ÚOHS započaly už na podzim loňského roku, kdy proběhl rozbor možností jeho fúze s různými kontrolními nebo dozorovými institucemi a ÚOHS z této analýzy vzešel jako nejlepší možná varianta. Tento krok znamená větší efektivitu, finanční úspory a snížení počtu úřadů, které v České republice máme. Železniční dopravci se přitom nemusejí ničeho obávat. Všechny dosavadní činnosti budou vykonávány i nadále, a to úřadem, který je větší a který představuje stabilitu, stejně tak jako nezávislost,“ říká ministr dopravy Martin Kupka, který je jedním z předkladatelů zákona.

V souvislosti se zrušením ÚPDI a převodem agendy na ÚOHS dojde ke zrušení 6 systemizovaných míst, což představuje čtvrtinu z celkového dosavadního počtu 23 zaměstnanců samostatného úřadu. Jedná se o místa spojená s vedením úřadu a místa podpůrná, zaměstnanci na odborných pozicích přecházejí na ÚOHS. Roční úspory v mzdových nákladech jsou odhadovány ve výši 6 milionů Kč. Spolu s tím dojde i k úspoře provozních nákladů v řádu nižších jednotek milionů korun.

Převod kompetencí z ÚPDI na antimonopolní úřad je jedním z kroků směřujících k nutným úsporám na úseku soustavy orgánů veřejné správy. Záměr je postaven jednak tak, aby se soustava správních úřadů zabezpečujících výkon státní správy v oblasti zejména drážní dopravy zjednodušila, jednak aby byl snížen počet ústředních správních úřadů (tj. úřadů s obdobným postavením jako ministerstva) a bere v potaz i úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vznikl na základě článku 55 evropské směrnice 2012/34/EU a následně příslušného zákona k 1. dubnu 2017 a již v době jeho vzniku se zvažovalo, že by agendy vyplývající ze směrnice vykonával přímo ÚOHS. Úřad reguluje přístup k drážní a letecké dopravní infrastruktuře, řeší cenovou kontrolu v oblasti užívání drážní dopravní infrastruktury a poskytuje podporu provozování evropské služby elektronického mýtného.
 
Zpět na výpis článků