Skupina pro výměnu přístavního území v Hamburku hlásí další posun

Skupina pro výměnu přístavního území v Hamburku hlásí další posun
20.6.2023Tiskové zprávy

V pátek 20. června 2023 proběhlo v Praze další jednání Česko-německé pracovní skupiny pro výměnu přístavních území České republiky v Hamburku. Česká delegace, pod vedením náměstka ministra dopravy Václava Bernarda, se zástupci německé strany řešila otázky investic do nového přístavního území s a přípravy smluvního řešení v souvislosti s nově pronajatým územím.

Skupina pro výměnu přístavního území v Hamburku hlásí další posun
V první části jednání byly shrnuty výstupy činnosti technické skupiny, která se v rámci svého mandátu od ledna 2023 intenzivně věnovala řešení otázek souvisejících se zajištěním nábřežní zdi, silničního a železničního napojení nového území na poloostrově Kuhwerder a dalším záležitostem technologického rázu. K dispozici pro Českou republiku je přístavní území o výměře 4 hektarů, s možností budoucího rozšíření o další 2 hektary.

Na základě těchto vstupů bylo rozhodnuto rozdělit realizaci plánovaných investic do nového území České republiky v Hamburku do dvou fází. Již v rámci první fáze bude umožněno realizovat překládky zboží a využívat vlečkové koleje v délce 2x 350 metrů 

V rámci druhé fáze se pak počítá i s možností odbavování námořních plavidel, a to v návaznosti na realizaci nutných sanačních prací na přilehlé nábřežní hraně, která bude využívána vnitrozemskými plavidly i námořními plavidly se zaměřením na pobřežní námořní plavbu.

 Současně bylo dohodnuto, že budou zahájeny práce přípravě smluvního řešení v souvislosti s nově pronajatým územím, a to jak v rovině mezinárodně-právní, tak i formou tzv. pachtovní smlouvy. 
 
Zpět na výpis článků