BESIP: Nejméně smrtelných a těžkých zranění na silnicích v ČR v roce 2020

BESIP: Nejméně smrtelných a těžkých zranění na silnicích v ČR v roce 2020
8.1.2021Média a tiskové zprávy

V loňském roce zemřelo při dopravních nehodách historicky nejméně lidí. Poprvé se bilance tragických následků nehod dostala v České republice pod 500 obětí. (460 úmrtí). Výrazně ubylo i těžkých zranění. Podobně jako ve většině zemí Evropské unie, ovlivnila i u nás pokles nehodovosti epidemie koronaviru, která utlumila dopravu a snížila mobilitu, a to zejména v jarních měsících. Podrobné vyhodnocení dopravní nehodovosti v roce 2020 dnes představila Policie ČR.

BESIP:  Nejméně smrtelných a těžkých zranění na silnicích v ČR v roce 2020
Menší provoz ale neznamená automaticky méně závažných nehod. Prázdnější komunikace naopak sváděly některé řidiče k vyšším rychlostem. Nepřiměřená rychlost loni zabila 4 z 10 lidí při dopravních nehodách. Dlouhodobě je vysoká rychlost nejčastější příčinou tragických havárií.
V době, kdy lidé byli více doma a méně jezdili veřejnou dopravou, se také na silnicích pohybovalo více cyklistů. Právě u této skupiny bohužel počet smrtelných obětí loni narostl - i přes celkové zklidnění silničního provozu v jarních měsících.

„Právě na nepřiměřenou rychlost a větší bezpečnost cyklistů a chodců jsou zaměřeny preventivní aktivity nové Strategie BESIP, kterou v pondělí schválila vláda. Prioritou je také snížit počet nehod mladých řidičů, odstraňovat nehodové lokality a zavádět pokročilé technologie,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček.Vládou schválený Akční plán Strategie na období 2021-2022 obsahuje 45 konkrétních opatření, jasně určuje odpovědný a měřitelné kritérium splnění aktivity.

„Na komunikacích nižších tříd by měl přinést větší bezpečnost program na podporu umístění svodidel chránících řidiče před srážkou se stromem. Ve městech je nezbytné klást důraz na ochranu zranitelných účastníků silničního provozu (chodci, cyklisté) a přizpůsobovat dopravní prostor jejich potřebám a bezpečnému pohybu. Preventivní kampaně budou zaměřeny na nepřiměřenou rychlost, nepozornost, vliv léků a drog na řízení či viditelnost účastníků silničního provozu,“ uvedl vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

V uplynulém roce vedl BESIP v oblasti prevence tyto bezpečnostní kampaně:

•    „NECHOĎ ZA SVŮJ LIMIT“ zaměřenou na bezpečnost motocyklistů s cílem poukázat na stále narůstající počet úmrtí na motorkách. Hlavní tváří kampaně je motocyklový závodník Lukáš Pešek.
•    „AGRESIVITA ZABÍJÍ“, jejímž cílem je upozornit na problematiku agresivního chování řidičů na silnicích, varovat před riziky, která agresivita způsobuje a přimět řidiče zamyslet se a změnit své chování. Projekt je realizován ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven a Policií ČR.
•    „NENECH SE OVLIVNIT“ zaměřenou na prevenci řízení pod vlivem alkoholu a drog, a to především u nejmladších řidičů do 25 let. Cílem projektu je motivovat mladé lidi, kteří se účastní akcí s konzumací alkoholu a návykových látek, aby si uvědomili závažná rizika řízení vozidla pod vlivem a chránili své kamarády a blízké tím, že nebudou alkohol a drogy za volantem akceptovat. Projekt je realizován ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády
•    „NAŠE PRÁCE NENÍ VÁLKA, musíme to všichni přežít“, jejímž cílem je upozornit na fakt, že v uzavírkách a zúženích se v bezprostřední blízkosti provozu pohybují pracovníci stavebních a údržbových firem. Při nedodržení základních pravidel pro bezpečný průjezd uzavírkami může dojít k ohrožení života jak řidičů, tak stavebních dělníků a pracovníků údržby. Projekt je realizován ve spolupráci se Sdružení pro výstavbu silnic.

V dopravní výchově BESIP realizoval v roce 2020 mimo jiné tyto aktivity: 

•    dopolední i odpolední výuka na dětských dopravních pro širokou veřejnost
•    online semináře pro pedagogy MŠ, ZŠ i školských zařízení s tematikou výuky dopravní výchovy
•    nabídka online výukových materiálů, programů, testů atd. pro distanční výuku škol a školských zařízení v oblasti dopravní výchovy – portál dopravnivychova.cz
•    5 výukových videí pro školní družiny a školská zařízení s tematikou práce s dětmi ve volnočasovém zařízení
 
Zpět na výpis článků