Diskuze o splavnění Odry na severu Moravy pokračuje

Diskuze o splavnění Odry na severu Moravy pokračuje
26.5.2021Tiskové zprávy

Zástupci Odboru vodní dopravy Ministerstva dopravy a Ředitelství vodních cest jednali 26. 5. na severu Moravy se zástupci Bohumína, Ostravy a okolních obcí o splavnění Odry z České republiky až k Baltskému moři. Další jednání o podobě splavnění Odry budou pokračovat v následujících dnech. Cílem rozhovorů je sladit zájmy města Ostravy a Moravskoslezského kraje se záměrem vlády společně splavnit Odru z Polska na území Moravskoslezského kraje.

Diskuze o splavnění Odry na severu Moravy pokračuje
Pokračování jednání s dalšími obcemi je naplánováno na pondělí 31. května. Rozhovory se týkají přípravy zadání územně analytické studie o splavnění Odry do polského Koźle. Studie by měla podrobně posoudit varianty řešení záměru a jeho dopady, včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí, a s tím spojené dopravní zatížení.

Samosprávy nabídku spolupráce v rámci monitorovacího výboru ke studii přijaly. Stejná možnost, tedy aktivní účast v monitorovacím výboru územně analytické studie, byla nabídnuta i panu děkanovi přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity doc. RNDr. Janu Hradeckému, Ph.D., který také projevil svůj zájem účastnit se činnosti tohoto výboru.

Stávající jednání navazují na aktivity náměstka dopravy Jana Sechtera s polskou stranou a zástupci Ostravy a Bohumína, kde se mimo jiné navrhlo řešení vedení koridoru západně od Bohumína, které se vyhýbá cenným meandrům Odry a je nejkratší možnou variantou na českém území.


 
Zpět na výpis článků