Dostavba Pražského okruhu se o další krok přiblížila k realizaci, MŽP vydalo závazné stanovisko EIA

Dostavba Pražského okruhu se o další krok přiblížila k realizaci, MŽP vydalo závazné stanovisko EIA
24.11.2017Tiskové zprávy

Pokračování silničního okruhu kolem Prahy mezi Běchovicemi a dálnicí D1 získalo závazné stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Ministerstvo životního prostředí tak dalo zelenou další přípravě stavby. Ta má být zahájena do tří let. Zhatit harmonogram směřující k zahájení prací mohou odpůrci stavby a majitelé pozemků.

Dostavba Pražského okruhu se o další krok přiblížila k realizaci, MŽP vydalo závazné stanovisko EIA
Následujícím krokem v přípravě dostavby části Pražského okruhu bude zapracování podmínek stanoviska do dokumentace pro územní řízení, její projednání s dotčenými orgány a příprava žádosti o územní rozhodnutí. Paralelně bude probíhat příprava dokumentace pro stavební povolení a zahájení kroků pro majetkoprávní vypořádání ze strany hlavního města Prahy do doby vydání územního rozhodnutí.

„Daří se nám ve spolupráci s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou, jejím náměstkem Petrem Dolínkem a zástupci Ředitelství silnic a dálnic urychlovat přípravu stavby. Společný cíl máme do konce roku 2020 stavbu zahájit a o čtyři roky později mít 12,5 kilometrů dlouhý úsek Pražského okruhu otevřený pro provoz,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Vydání stanoviska Ministerstva životního prostředí k dokumentaci EIA je pro dostavbu další části Pražského okruhu klíčovým momentem, který dále umožní pokračovat v přípravě stavby z Běchovic k dálnici D1. „Poté, co Pražský okruh nedostal od Evropské komise možnost uplatnit výjimku z opakování procesu EIA, jsme této stavbě dali nejvyšší prioritu. Investor – Ředitelství silnic a dálnic – odevzdal dokumentaci EIA v dubnu a Ministerstvo životního prostředí, s přihlédnutím k tomu minimálnímu součtu správních lhůt a významu záměru, dodrželo slíbený termín a stanovisko vydalo ještě na podzim,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Je to pro nás důležitá zpráva, protože úsek 511, který propojuje hradeckou a brněnskou dálnici, je pro město klíčový. Jsem ráda, že se nám celý projekt daří posouvat kupředu. Za město můžu slíbit, že i nadále budeme maximálně součinní a uděláme vše pro to, aby se stavbu podařilo zahájit ve stanoveném termínu,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová. 

Harmonogram přípravy tzv. SOKP 511 počítá s tím, že začátkem příštího roku bude připravena k odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí nutná k dalšímu projednání s dotčenými orgány a zástupci krajů, měst a obcí. Následovat bude vydání územního rozhodnutí, na které musí navázat dokončení dokumentace pro stavební povolení, její projednání a dokončení majetkoprávní přípravy. Díky přijaté velké novele stavebního zákona se nebude s vydáním stavebního povolení muset čekat na 100% dokončení majetkoprávní přípravy, to by vydání stavebního povolení mělo urychlit.

Dostavbu Pražského okruhu může zdržet žaloba majitelů pozemků

Harmonogram příprav počítá s tím, že pokud vše půjde podle plánu, bude v roce 2020 vydáno stavební povolení, vybrán zhotovitel a může být stavba Pražského okruhu oficiálně zahájena. Rizikem pro celou dostavbu Pražského okruhu je fakt, že u Nejvyššího správního soudu leží žaloba majitelů pozemků pod budoucí dálnicí, městské části Praha – Dolní Chabry a spolku Chvalská, ve které napadají Zásady územního rozvoje hl. města Prahy vydané 11. 9. 2014 a požadují zrušení vymezení ploch a koridorů celé stavby okruhu.
„Je to další snaha majitelů dotčených pozemků a domů stavbu celého Pražského okruhu zcela zablokovat, abychom se s přípravami všech staveb vrátili skoro na začátek. Předmětná žaloba byla podána v poslední možný den tříleté lhůty. Ve svém důsledku to může znamenat odložení dostavby okruhu na neurčito. Existuje zde přeci jasný veřejný zájem okruh hlavního města dostavit a výrazně ulehčit život milionu obyvatel Prahy, stovkám tisíců návštěvníků metropole nebo odvést desetitisíce kamionů z širšího centra města na okraj,“ doplňuje Ťok.
Zpět na výpis článků