Druhá část obchvatu Mělníka je v provozu, uleví místním i řidičům

Druhá část obchvatu Mělníka je v provozu, uleví místním i řidičům
26.9.2022Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznilo stavbu druhé části obchvatu Mělníka na silnicích I/9 a I/16. Vede od Chloumecké ulice ke křižovatce Na Průhoně. Nová silnice přinese řidičům plynulejší jízdu a místním lidem uleví od hluku i emisí.

Druhá část obchvatu Mělníka je v provozu, uleví místním i řidičům
Druhá část obchvatu odvádí tranzitní dopravu z ulic Řípská, Na Malém Spořilově a Bezručova na nově vybudovanou komunikaci, která je vedena mimo obytné části Mělníka kolem průmyslových areálů. Pro řidiče znamená nová silnice rychlejší, plynulejší a tedy i bezpečnější jízdu, pro obyvatele, kteří žijí v blízkosti současné silnice, pak podstatné snížení hlukové zátěže i lepší životní prostředí díky snížení emisí z dopravy. Součástí stavby byly i tři okružní křižovatky, most přes železnici a čtyři protihlukové stěny o délce jednoho kilometru,“ představil novostavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 
Druhá část obchvatu Mělníka vede od Chloumecké ulice ke křižovatce Na Průhoně. Od křižovatky s Chloumeckou ulicí vede souběžně s ulicí Řípskou, od které se následně po zhruba 150 metrech odpojuje k prostoru sportovního areálu.

Řípská ulice je na trasu nově napojena stykovou křižovatkou. Z ní se tato ulice odpojuje jednosměrnou větví ve směru od Malého Spořilova. Trasa obchvatu poté pokračuje mimoúrovňovým přemostěním železnice k nové okružní křižovatce. Od ní trasa dále vede mezi průmyslovými areály a pod vinicí se napojuje další okružní křižovatkou na ulici Na Průhoně. Stavba končí za okružní křižovatkou napojením na stávající silnici I/9 směr Česká Lípa.
 
Stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
I/9, I/16 Mělník, obchvat, 2. stavba
 
Hlavní trasa:
délka: 1,0 km
kategorie: MS2 8,5/50
počet všech stavebních objektů: 66
 
zhotovitel: Strabag a. s.
cena stavby dle smlouvy: 384 mil. Kč bez DPH
realizace stavby: 2021 – 2022
 
Ředitelství silnic a dálnic aktuálně staví celkem 246,3 kilometru nových staveb. Jedná se o 144,1 kilometru dálnic a 102,2 kilometru silnic I. třídy.

Další informace naleznete zde.

 
Zpět na výpis článků
Související články