Hospodaření se silničními a železničními mosty projde auditem, je zřízena pracovní komise

Hospodaření se silničními a železničními mosty projde auditem, je zřízena pracovní komise
14.8.2020Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy spolu s odborníky z ČVUT provede audit hospodaření s mosty, které jsou na dálnicích, silnicích I. třídy, na krajských silnicích a železničních tratích. Ministr dopravy Havlíček zároveň zřizuje pracovní komisi, která bude také řešit financování oprav.

Hospodaření se silničními a železničními mosty projde auditem, je zřízena pracovní komise
„Uděláme spolu s ČVUT velký audit, jak který kraj hospodaří s mosty, ale také jak probíhá kontrola mostů Ředitelstvím silnic a dálnic nebo Správou železnic. Chceme si to zmapovat a zavést opatření, vytvoříme speciální komisi, která bude řešit financování oprav,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Podle systému hospodaření s mosty, tzv. BMS (bridge management systém) probíhá běžná kontrola mostů ŘSD a Správou železnic jednou ročně, hlavní jednou za šest let, mimořádná pak na konci záruční lhůty nebo v případě požáru nebo přírodních katastrof.
Stát a kraje se starají celkem o 24 306 mostů, z čehož ve správě krajů je 12 596 mostů na silnicích II. a III. tříd, stát se pak stará o 11 710 mostů na dálnicích, silnicích I. tříd a na železnici. Nejvíce mostů ve špatném technickém stavu je na krajských silnicích III. třídy (25 %), následují silnice II. třídy (18,5 %) a státní silnice I. třídy (11,7 %). Naopak nejméně problematických mostů je na železnici pod Správou železnic (4,7 %) a na dálnicích (6,5 %).

Ředitelství silnic a dálnic v letošním roce provádí opravu téměř 100 mostů, z toho je zhruba polovina mostů ve stavebním stavu VI. Druhá polovina se týká oprav mostů v nižších stupních, aby nedocházelo ke zhoršování jejich stavu. V roce 2020 ŘSD předpokládá zahájení oprav mostů v celkovém objemu cca 2,6 miliard korun a v roce 2021 plánuje tyto finance ještě navýšit.

 
  stupně V+VI+VII, resp.  SŽ ve III.
Dálnice 1729 6,5%
Silnice I. 3255 11,7%
6726 4,7%
ve správě státu 11710  
Silnice II. 4525 18,5%
Silnice III. 8071 25,1%
ve správě krajů 12596  
celkem mostů (bez obcí) 24306  
Zpět na výpis článků