Ministerstvo dopravy podpoří nákladní železniční dopravce jezdící na elektřinu 100 miliony korun

Ministerstvo dopravy podpoří nákladní železniční dopravce jezdící na elektřinu 100 miliony korun
19.6.2023Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu pro podporu nákladních železničních dopravců v elektrické trakci za rok 2023. V dotačním programu ROCET je připraveno 100 milionů korun, které budou sloužit k podpoře nákladních dopravců v elektrické trakci. 

Ministerstvo dopravy podpoří nákladní železniční dopravce jezdící na elektřinu 100 miliony korun
Cílem programu je přispět k většímu zapojení železniční nákladní dopravy v elektrické trakci do přepravy zboží. Tato podpora má především sloužit jako motivace železničních dopravců při zvýšení podílu převodu nákladní dopravy ze silnice na železnici. Cílem opatření je přispět ke koordinaci dopravy v ČR zajištěním větší integrace železniční nákladní dopravy v elektrické trakci do multimodálních dopravních řetězců.

Příjemcem dotace může být fyzická a právnická osoba dle § 25 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, která má oprávnění k provozování drážní dopravy a zároveň dle § 34 h zákona o dráhách má osvědčení dopravce.  Uvedená osoba vykonává svou činnost na kategorii dráhy v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o dráhách.

Tato podpora byla schválena Rozhodnutím Evropské komise jako Státní podpora SA.62018 (2021/N) – Česko – Podpora provozovatelů železniční nákladní dopravy využívajících elektrickou trakci.

Výzva k podávání žádostí o podporu je uveřejněna na stránkách Ministerstva dopravy. Podmínky čerpání zůstávají obdobné jako v loňském roce. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu Ministerstva dopravy.
 
Zpět na výpis článků