Ministerstvo dopravy vybralo zpracovatele studie proveditelnosti koridoru Dunaj-Odra-Labe

Ministerstvo dopravy vybralo zpracovatele studie proveditelnosti koridoru Dunaj-Odra-Labe
9.6.2016Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy vybralo v otevřeném zadávacím řízení zpracovatele studie proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe. Vítězem se stala společnost Sdružení DOL, tvořená firmami Vodní cesty, Sweco Hydroprojekt a Aquatis. K podpisu smlouvy by mělo dojít v nejbližších dnech. Cena studie proveditelnosti bude 22,3 mil. Kč bez DPH. Oproti předpokládané ceně se tak jedná o úsporu téměř 3 miliony Kč. Vítězná společnost nyní posoudí, zda je zhotovení navrhovaného projektu přínosné a zhodnotí jeho možná rizika.

„Jsem rád, že se nám podařilo úspěšně vybrat dodavatele studie proveditelnosti. Plníme tak programové prohlášení vlády. Studie ukáže, jaké by stavba z odborného hlediska měla přínosy a náklady. Pokud studie proveditelnosti pro některou z variant vyjde, mohou se dělat další kroky,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Úkolem zhotovitele bude ve studii proveditelnosti posoudit jednotlivé varianty provedení celé stavby. Zhotovitel vytvoří mapové dílo všech posuzovaných alternativ. Studie proveditelnosti bude vycházet z práce s multimodálním dopravním modelem České republiky s přesahem do sousedních států a klíčových námořních přístavů.

Posuzování jednotlivých variant koncepce koridoru D-O-L bude probíhat tzv. metodou CBA, Cost-Benefit Analysis, tedy analýzou nákladů a přínosů. Tato metoda hodnotí investiční a provozní náročnost realizace celého projektu v porovnání s územními, hospodářskými, technickými, environmentálními a sociálními přínosy. V rámci této analýzy budou rovněž zhodnocena také možná rizika celého projektu.

Zpět na výpis článků