Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD
24.7.2019Média a tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje další výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy. Celková disponibilní alokace v rámci této již čtvrté výzvy pro danou oblast bude 800 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 49 % ze způsobilých výdajů projektu.

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD
 
Potenciálními příjemci podpory budou zejména vlastníci či provozovatelé překladišť kombinované dopravy. Žádost o podporu v rámci informačního systému IS KP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 7. 8. 2019 a od 14. 8. 2019 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání je 23. 10. 2019. Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou:
  • Překladiště kombinované dopravy s veřejným přístupem – modernizace a výstavba (mj. trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice).
  • Pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy.
Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastním dokumentu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD v sekci výzev (https://www.opd.cz/stranka/vyzva-77).


 
Zpět na výpis článků