Přehlednější bodový systém nebo možnost řídit od 17 let. Novinky míří k připomínkám

Přehlednější bodový systém nebo možnost řídit od 17 let. Novinky míří k připomínkám
18.7.2022Tiskové zprávy

Novela zákona o silničním provozu umožňuje řídit vozidlo pod dohledem mentora od 17 let, zavádí řidičský průkaz na zkoušku a zpřehledňuje sazby bodů podle závažnosti spáchaného přestupku. Návrh změn posílá ministerstvo dopravy do připomínkovacího řízení. Novinky by mohly platit od roku 2024.

Přehlednější bodový systém nebo možnost řídit od 17 let. Novinky míří k připomínkám
Návrh zákona vychází z předlohy, kterou ministerstvo zpracovalo již v minulém volebním období, jak ale upozorňuje ministr dopravy Martin Kupka, tentokrát se více zaměřuje na to, aby výše bodového hodnocení a finanční sankce co nejvíce korespondovaly se statistikou závažnosti dopravních nehod. „Nově pak do zákona přidáváme zejména tzv. L17 neboli možnost řídit vozidlo pod dohledem mentora už od 17 let a řidičák na zkoušku, který se v prvních dvou letech bude týkat všech čerstvých řidičů,“ vysvětluje ministr Kupka. 

Cílem navrhovaných změn je efektivnější postih nejnebezpečnějších přestupků, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení postihu u banálních přestupků. Možnost řídit vozidlo pod dohledem mentora od 17 let má přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností, a právě přítomnost mentora-zkušeného řidiče může pomoci osvojit si správné návyky za volantem.

V případě řidičského průkazu na zkoušku jde o preventivní opatření pro začínající řidiče. Pokud dva roky od získání řidičského oprávnění spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně psychologickou přednášku a tzv. evaluační jízdu. Půjde o čtyřhodinovou výuku příčin dopravních nehod a jak jim předcházet a také čtyřhodinová teorie a jízda v autoškole.

Další informace lze nalézt na webu BESIP k bodovému systému
Vystrizek.JPG

Pevné sazby blokových pokut a přehlednější body

Novela se také zaměřuje na nejzávažnější přestupky, které vedou k tragickým nehodám. Za jízdu pod vlivem alkoholu se nově navrhuje prodloužit zákaz řízení ze současného roku na rok a půl. V případě odmítnutí testu na alkohol nebo jinou návykovou látku pak hrozí až tříletý zákaz řízení a pokuta ve správním řízení do 75 tisíc korun.

Za jízdu na červenou, vjíždění na železniční přejezd přes zákaz nebo otáčení či couvání na dálnici bude nově ukládána pevná bloková pokuta 5 tisíc korun. Pokud řidič odmítne zaplatit na místě, může dostat v přestupkovém řízení pokutu mezi 7 až 25 tisíci korun.

Při vysokém překročení rychlosti (o 40 km/h v obci a 50 km/h mimo obec) může dostat „pirát silnic“ v přestupkovém řízení pokutu až 25 tisíc korun a k tomu šest bodů. Pevná bloková pokuta 2 500 korun a čtyři body bude rovněž za překročení rychlosti v obci o 20 km/h nebo o 30 km/h mimo obec. Mírnější překročení rychlosti o 10 km/h bude sankcionováno pevnou blokovou pokutu 1 500 korun a dva body. 

Ke zmírnění trestů dochází u bagatelních prohřešků jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do 10 km/h nad povolený limit, kde se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2 000 Kč na 1 500 Kč, a body se nezapisují. 

Novinky v zákoně o silničním provozu také umožní od předpokládané platnosti změn v roce 2024 požádat si elektronicky či na úřadě o zasílání informací o bodovém kontě řidiče. Umožní to lepší přehled o udělených trestech a zároveň si řidič může hlídat limit 12 bodů, po jehož dosažení je mu odebrán řidičský průkaz na stanovenou dobu.

Bodová pásma podle navrhovaných změn:

 •     Tři sazby bodů dle závažnosti přestupku
              Pozn: nyní je 5 pásem bodů (2, 3, 4, 5 a 7 bodů) – dochází tak k zpřehlednění celého systému
              Vypouští se skutek za 7 bodů, místo něho je bodů 6 – aby se dalo uplatnit 2x a dost
 •     6 bodů (2x a dost) – alkohol, vjetí na železniční přejezd, jízda na červenou
 •     4 body (3x a dost) – omezení chodce, nedání přednosti v jízdě, telefonování při jízdě
 •     2 body – nezastavení vozidla před přechodem pro chodce, řízení bez profesní způsobilosti
 •     Nově si řidič může požádat na úřadě, aby byl informován o změně bodů na svém „kontu“ – informace dostane pomocí SMS, datové schránky nebo emailu

    4 pásma pevných pokut na místě 

 •     Nejmírnější pásmo do 1 500 Kč – nerozsvícená světla, jízda bez pásů
 •     1 500 Kč – jízda na motorce bez přilby
 •     2 500 Kč – překročení rychlosti 20 km/h v obci
 •     5 000 Kč – vjetí na přejezd, otáčení se na dálnici
 •     Snížení horní hranice sazby u nejmírnějšího pásma ze současných 2 000 Kč na 1 500 Kč
 •     U bagatelních prohřešků jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel nebo překročení rychlosti do 10 km/h se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2 000 Kč na 1 500 Kč a body se nezapisují.

Ve správním řízení jsou také 4 pásma sazeb pokut – nejvyšší lze udělit až 75 000 Kč

 •     25 000 Kč – 75 000 Kč – odmítnutí podrobení se testu na alkohol
 •     7 000 – 25 000 Kč – jízda na červenou
 •     4 000 – 10 000 Kč – nezastavení před přechodem pro chodce, telefonování za jízdy
 •     2 000 – 5000 Kč – jízda bez pásů, špatné parkování
 •     Zvýšení především horních hranic sazeb pokut
   

Zákaz činnosti dle jednotlivých pásem:

 •     18 měsíců až 3 roky
 •     6 až 18 měsíců 
 •     6 až 12 měsíců (toto pásmo je určené pro 17letého řidiče)
 •     3 až 6 měsíců

Novinky v novele zákona o provozu na pozemních komunikacích: 

Řízení od 17 let pod dohledem mentora (tzv. L17)
 •     Hlavní přínos: začínající řidič řídí a získává řidičské schopnosti v reálném a kontrolovaném prostředí pod dohledem zkušeného a bezúhonného mentora
 •     Žadatel o řidičské oprávnění nastoupí do autoškoly (již může od 15,5 let), po ukončení výuky a výcviku (nejdříve v 17 letech) ho autoškola přihlásí ke zkoušce z odborné způsobilosti. Následně mu bude uděleno řidičské oprávnění a vydán řidičský průkaz
 •     Od 17. narozenin může řídit vozidlo sk. B pod dohledem mentora
 •     Od 18. narozenin končí lhůta a může řídit sám
 •     Řízení bez mentora v době, kdy je povinen – pokuta ve správním řízení 2 500 Kč a zákaz činnosti 6 – 12 měsíců

Kdo může být mentor?
 •     Vyzrálá osobnost – držení oprávnění skupiny B min. 10 let
 •     Bezúhonnost –  držitel řidičského oprávnění v délce min. 5 let bez přerušení (bez odnětí, atd.)
 •     bez záznamu bodů v době zahájení a po celou dobu činnosti mentora 
 •     Dohledatelnost – zákonný zástupce nahlásí na úřad, registr řidičů zkontroluje podmínky a zapíše mentora k řidič
Povinnosti mentora jsou obdobné povinnostem učitele v autoškole
 •     nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, povinnost podrobit se vyšetření ke zjištění ovlivnění alkoholu a jiných návykových látek 
 •          pokuta ve správním řízení 7 – 25 000 Kč, na místě 5 000 Kč  
 •     jeho schopnost k výkonu činnosti mentora nesmí být snížena v důsledku zdravotního stavu, nemoci, …     
 •          - pokuta ve správním řízení 7 000 – 25 000 Kč, na místě 5 000 Kč
 •     musí sedět vedle řidiče, věnovat se situaci v provozu a sledovat chování řidiče
 •          - pokuta ve správním řízení 4 – 10 000 Kč, na místě 2 500 Kč

Řidičák na zkoušku
 •     Preventivní opatření pro začínající řidiče po dobu 2 let od získání prvního ŘO, vázané na spáchání závažného protiprávního jednání
 •     Z původního návrhu se odstranilo poloviční bodové konto (6bodů) pro začínající řidiče
 •     Nechceme tyto řidiče hned „vyblokovat“ z provozu
 •     Ovšem za závažné dopravní přestupky spáchané v této dvouleté lhůtě musí řidič povinně na Dopravně psychologickou přednášku a na tzv. Evaluační jízdu
 •     Vycházíme z rakouského modelu (forma a obsah) a německého modelu (systém)
 •     Neabsolvuje-li řidič výchovně-vzdělávací proces = nemůže řídit

Na jaké skutky se vztahuje povinnost absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a evaluační jízdu?
 •     Trestné činy – ohrožení pod vlivem návykové látky, těžké ublížení na zdraví
 •     Přestupky s automatickým zákazem řízení motorových vozidel – překročení rychlosti o 40 km/h v obci, odmítnutí se podrobení zkoušky na alkohol
 •     Přestupky hodnocené 6 body – nebezpečné předjíždění, jízda na červený a žlutý signál, pokyn "Stůj!"

Co je dopravně-psychologická přednáška?
 •     4 hodiny teorie rozdělené na 2 části.
 •     2 hodiny výuky příčin dopravních nehod a jejich předcházení.
 •     2 hodiny diskuse nad tématy reálných protiprávních činů účastníků.
 •     Provádí stávající síť akreditovaných dopravních psychologů – zkušení odborníci dostupní v každém větším městě
 •     Kapacita sítě akreditovaných dopravních psychologů je dostatečně robustní a je schopna bez problémů pokrýt poptávku navýšenou o žadatele o DPP.
 •     Současná síť čítá cca 260 akreditovaných dopravních psychologů.
 •     Předpokládaný počat zájemců o DPP dle statistik za roky 2019 a 2020 činí cca 1 700 osob za rok.

Co je evaluační jízda?
 •     4 hodiny teorie-praxe-evaluace
 •     1 hodina výuky teorie zásad bezpečné a defenzivní jízdy se zaměřením na eliminaci vzniku nebezpečných situací – dopravní nehody.
 •     2,5 hodiny řízení výcvikového vozidla v reálném provozu se zaměřením na problematiku vyhnutí se vzniku nebezpečných situací – dopravní nehody.
 •     0,5 hodiny podrobného hodnocení výkonu řidiče – evaluace.
 •     Provádí učitelé autoškoly s osvědčením jak pro výcvik, tak pro výuku


Foto: ČT24 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků