Na zvyšování bezpečnosti na přejezdech se vynakládají stále vyšší částky

Na zvyšování bezpečnosti na přejezdech se vynakládají stále vyšší částky
14.7.2020Tiskové zprávy

Nehody na přejezdech patří k nejvážnějším mimořádným událostem na železnici. Ročně zde dojde k přibližně 160 střetnutím, při kterých zemřou desítky osob. Jednou z možností, jak zabránit srážkám silničních a drážních vozidel, často s tragickými následky, je zvyšování zabezpečení přejezdů.

Na zvyšování bezpečnosti na přejezdech se vynakládají stále vyšší částky
„Problematika nehod na železničních přejezdech zůstává stále aktuální. Bohužel pravidelně se dozvídáme o dalších srážkách, které končí mnohdy tragicky. Proto z investičních prostředků, o které jsme nedávno rozšířili také rozpočet Správy železnic, půjde část právě do modernizace vybraných přejezdů,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.  

„Schválení dalších prostředků pro naši organizaci nám mimo jiné umožní urychlit přípravu investičních akcí, které mají za cíl vyšší zabezpečení mnoha desítek přejezdů. Celkem tak budeme letos investovat v této oblasti 1,36 miliardy korun. V trendu navyšování peněz na bezpečnost na přejezdech hodláme pokračovat, pro příští rok už počítáme s částkou 1,5 miliardy korun,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.      

Celkem má Správa železnic letos k dispozici přibližně 52,1 miliardy korun. Už v květnu vláda posílila rozpočet správce železniční infrastruktury o 3,5 miliardy korun, nyní k ní přibylo dalších 4,5 miliardy korun.  Z celkové částky je určeno  2, 1 mld. Kč na výpravní budovy, na zvýšení zabezpečení železničních přejezdů půjde výše uvedená častka 1,36 mld. Kč. 


Na síti Správy železnic se nachází 7789 křížení tratí se silničními komunikacemi s různým stupněm zabezpečení. Manažer infrastruktury je postupně modernizuje a tím zvyšuje bezpečnost silničního i železničního provozu. Prioritně se přistupuje ke zvýšení stupně zabezpečení u přejezdů, které jsou vyhodnoceny jako potenciálně rizikové. Jedná se o doplnění výstražných světel, instalaci závorových břeven a také nově o technologie kompozitových břeven s LED diodami.

Správa železnic zrychluje tempo zvyšování zabezpečení přejezdů, což dokládají následující údaje: Za loňský rok dosáhl objem investic do přejezdů (bez oprav a údržby) 1,1 miliardy korun, díky tomu proběhla rekonstrukce 130 přejezdů. Letos se už provede modernizace 142 úrovňových křížení za 1,36 miliardy korun. Na příští rok se pak připravuje více než 170 akcí na přejezdech s předpokladem nákladů přes 1,5 miliardy korun. Zároveň se významně urychlí doplnění závor na přejezdech na komunikacích II. třídy. Aktuálně je z celkového počtu 565 přejezdů již světelným výstražným zařízením se závorami vybaveno 267 přejezdů. 

„Celkem tak v období let 2020 až 2022 vynaložíme více než 4 miliardy korun do zlepšení zabezpečení téměř 500 přejezdů. Trend zvyšování investic bude pokračovat i v následujících letech,“ poznamenal Andrej Babiš.    

Jak bude letos vypadat zvyšování bezpečnosti na přejezdech v konkrétních číslech? 
•    V 52 případech se doplní závory tam, kde bylo světelné výstražné zařízení bez závor.
•    V 70 případech dojde k zřízení světelného přejezdového zařízení namísto výstražných křížů.
•    Ve 49 případech dojde k instalaci LED osvětlení závor. 
•    Ve 14 případech budou doplněny inteligentní kamery pro zaznamenávání přestupků.

Právě instalace moderních kamerových systémů je jedním z preventivních opatření. Po pilotním projektu v Úvalech u Prahy spustila Správa železnic v polovině letošního května provoz inteligentních kamer na přejezdu v Uhersku. Záznamy z tohoto zařízení budou pomáhat Policii ČR ve správním řízení. V krajním případě může neukázněný řidič přijít o řidičský průkaz. 

Zlepšení na místech tragických srážek

Při plánování investic do železničních přejezdů vychází Správa železnic mimo jiné i ze statistik střetů silničních a drážních vozidel. Na příští rok tak připravuje zahájení modernizace křížení silnice třetí třídy s tratí Městec Králové – Chlumec nad Cidlinou v Běrunicích nedaleko Městce Králové. V minulosti se zde odehrálo celkem 6 nehod s bilancí 2 úmrtí a 3 zranění. Přejezd je dnes vybavený výstražnými kříži, které dostaly reflexní zvýraznění, navíc bylo doplněno vodorovné dopravní značení. Díky investici Správy železnic se na něm vybuduje světelné zabezpečovací zařízení se závorami.

Výrazná změna čeká přejezd na silnici třetí třídy ve stanici Studénka, kde si nehoda nákladního automobilu s pendolinem vyžádala 3 úmrtí, 5 těžkých zranění a 11 lehkých zranění. V současné době jsou zde instalovány závory s upraveným sklápěním a LED zvýrazněním břeven. V roce 2022 by se zde měl začít budovat silniční podjezd, který tento přejezd nahradí.  

Náhrady přejezdů mimoúrovňovými kříženími

Pro období 2021 až 2027 se současně plánuje náhrada přejezdů na tranzitních železničních koridorech, v přípravě je 13 akcí na přejezdech s předpokladem nákladů více než 3,6 mld. Kč. Půjde například o náhradu stávajícího úrovňového křížení v Holické ulici v Olomouci na trati Olomouc – Přerov novým nadjezdem, který bude situován severně od současného přejezdu. Náklady jsou vyčísleny na 236 mil. Kč, předpokládaný termín realizace je od prosince příštího roku do prosince 2023. 

Prevence důležitým nástrojem

Důležitou roli v oblasti bezpečnosti na místech křížení silnice se železnicí hraje prevence. Téma správného chování na přejezdech se objevilo v obou dílech preventivně-bezpečnostního filmu Správy železnic To nedáš! „Během loňských prázdnin jsme se věnovali přejezdům také v některých bezpečnostních videích, která byla inspirována skutečnými událostmi. Záběry z nich jsme vždy zakomponovali do hraných scének, které ukazovaly riskantní chování v prostředí železnice. Letos na jaře jsme zveřejnili na našich sociálních sítích edukativní videa s návody, jak správně postupovat při jízdě přes přejezd. A tímto stále aktuálním tématem se budeme zabývat i v dalších bezpečnostních videích, která připravujeme také na letošní prázdniny,“ připomněl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.  

Příklady zlepšení na konkrétních přejezdech:


Doplnění výstražných světel závorami:
 • P687    Světelné PZZ => PZZ se závorami    trať Domažlice – Planá u M. Lázní, silnice I. třídy 
 • P2885  Světelné PZZ => PZZ se závorami    trať Frýdlant v Č. – Jindřichovice p. Smrkem, silnice I. třídy 
 • P1348    Světelné PZZ => PZZ se závorami    trať Březnice – Strakonice, silnice I. třídy
 • P3148    Světelné PZZ => PZZ se závorami    trať Hradec Králové – Turnov, silnice I. třídy 
 • P5440    Světelné PZZ => PZZ se závorami    trať Jaroměř – Trutnov hl. n., silnice II. třídy 
 • P7140    Světelné PZZ => PZZ se závorami    trať Zaječí – Hodonín, silnice II. třídy
 • P558    Světelné PZZ => PZZ se závorami    trať Zdice – Protivín, silnice III. třídy 
 • P5535     Světelné PZZ => PZZ se závorami    trať Liberec – Tanvald, silnice III. třídy 


Doplnění přejezdů s kříži výstražných světel a závorami: 
 • P1800    Výstražné kříže => PZZ se závorami    trať Rakovník – Bečov nad Teplou, silnice II. třídy
 • P5909    Výstražné kříže => PZZ se závorami    trať Kolín – Ledečko přejezd P5909, silnice III. třídy
 • P1801    Výstražné kříže => PZZ se závorami    trať Rakovník – Bečov nad Teplou, silnice III. třídy
 • P5381    Výstražné kříže => PZZ se závorami    trať Hradec Králové – Jičín, silnice III. třídy
 • P5399    Výstražné kříže => PZZ se závorami    trať Hradec Králové – Turnov, silnice III. třídy
 • P4867    Výstražné kříže => PZZ se závorami    trať Choceň – Týniště nad Orlicí, silnice III. třídy
 • P5735    Výstražné kříže => PZZ se závorami    trať Vrané n. Vltavou – Dobříš, místní komunikace
 • P6931    Výstražné kříže => PZZ se závorami    trať Svitavy – Žďárec u Skutče, místní komunikace

Příklady přejezdů, kde budou břevna s LED diodami (jedná se především o křížení s komunikacemi I., II. a III. třídy):
 • 3 přejezdy (P1348, P1360, P1367) na železniční trati Blatná – Strakonice se silnicí I/20
 • 4 železniční přejezdy v Praze – např. na křížení pražské Bubenské ulice s tratí do Kladna
 • Přejezd P6382    trať Horní Cerekev – Tábor, silnice I. třídy 
 • Přejezd P6865    trať Svitavy – Žďárec u Skutče, silnice I. třídy
 • Přejezd P8053    trať Hranice n. M. – Vsetín, silnice I. třídy
 • Přejezd P4246    trať Šternberk – Hanušovice, silnice I. třídy
Zpět na výpis článků
Související články