Obhájili svoje funkce, ředitelé Drážní inspekce, Drážního úřadu a Státní plavební správy zůstávají

Obhájili svoje funkce, ředitelé Drážní inspekce, Drážního úřadu a Státní plavební správy zůstávají
19.7.2023Tiskové zprávy

Vláda znovu jmenovala na pět let do funkce generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučeru. Státní tajemník Ministerstva dopravy zároveň od 1. srpna potvrdil na pětileté funkční období v pozici ředitele Drážního úřadu Jiřího Koláře a ředitelku Státní plavební správy Kláru Němcovou. Všichni uspěli ve výběrových řízeních na tyto pozice.

Obhájili svoje funkce, ředitelé Drážní inspekce, Drážního úřadu a Státní plavební správy zůstávají
„Svoje pozice obhájili profesionálové, kteří mají mou důvěru. Věřím, že stejně jako doposud budou spravovat svoje úřady odpovědně, budou hledat další nutné provozní úspory, zjednodušovat a redukovat agendy a přispívat k další digitalizaci v dopravě,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Výběrová řízení byla vypsána 16. března letošního roku. Důvodem byla novela služebního zákona, která stanovila povinnost přesoutěžení pozic vedoucích státních úředníků po uplynutí pětiletého funkčního období. 

Mgr. Jan Kučera vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Na Drážní inspekci nastoupil v roce 2003, od roku 2016 zastává pozici generálního inspektora.
Drážní inspekce je správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy. Zřízen byl 1. ledna 2003 na základě zákona o drahách. Vykonává roli nezávislého národního úřadu pro šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí na drahách.

Doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D. vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů Žilina. V Drážním úřadu pracuje od roku 2014, a to na pozici ředitele.
Drážní úřad je správní úřad s celostátní působností podřízený Ministerstvu dopravy. Drážní úřad byl zřízen zákonem o dráhách 1. ledna 1995. Vykonává činnosti národního bezpečnostního úřadu pro provozování drah a drážní dopravy.

Mgr. Klára Němcová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Ve Státní plavební správě pracuje od roku 2000, od roku 2016 zastává pozici ředitelky.
Státní plavební správa je správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy. Zřízen byl zákonem o vnitrozemské plavbě 1. října 1995. Vykonává státní správu a státní dozor při provozování plavby na vnitrozemských vodních cestách a šetření nehod v plavebním provozu.
 
Zpět na výpis článků