Přístaviště pro rekreační lodě v Roudnici nad Labem připraveno k provozu

Přístaviště pro rekreační lodě v Roudnici nad Labem připraveno k provozu
28.6.2023Tiskové zprávy

Ředitelství vodních cest ČR dnes oficiálně uvedlo do provozu nové veřejné přístaviště pro malá plavidla v Roudnici nad Labem. Turisté plující po Labi tak už nejsou nuceni v tomto městě složitě hledat místo pro přistání a mohou vyvázat svou loď až na 48 hod. u jednoho z osmi výložníků nového přístaviště. Projekt byl součástí programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě jako podpora rekreační plavby, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje.

Přístaviště pro rekreační lodě v Roudnici nad Labem připraveno k provozu
V Roudnici nad Labem v lokalitě Bezděkov, nedaleko centra města, vyrostlo přístavní molo pro malá plavidla délky do 20 metrů. U osmi šikmých výložníků zde může kotvit zároveň až 15 lodí. Z odběrných sloupků mohou doplnit vodu nebo čerpat elektřinu. Stání je zdarma, čerpání služeb za poplatek, který se hradí přístavní kartou ŘVC. Přístaviště bude možné užívat od 1. července. 

„Přístaviště v Roudnici je již osmým veřejným přístavištěm, které jsme letos otevřeli. Podpora rekreační plavby má smysl, jak nám ostatně ukazuje celoevropský trend,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR a dodává: „V nejbližší době nás čeká ještě otevření přístavišť ve Štětí a v Poděbradech. Vzniká tak souvislá řada veřejných přístavišť vytvářející spolehlivé zázemí pro volný čas strávený putováním po vodní cestě a poznáváním okolí.“ 

„V Roudnici nebylo doposud žádné veřejné přístaviště k dispozici. Jsme rádi, že se to dnešním dnem mění. Labe je důležitou součástí našeho města a těší nás, že díky novému přístavišti je řeka nyní s městem propojena i turisticky,“ říká František Padělek, starosta Roudnice nad Labem.

Molo v Roudnici nad Labem má délku 75 m a je umístěno v krátké vzdálenosti proti proudu nad jezem, kde hladina vody téměř nekolísá. Proto je molo na rozdíl od jiných labských a vltavských přístavišť konstruováno jako pevné. Při povodních pak bude částečně nebo zcela zatopeno. Pro tyto mimořádné události je molo konstrukčně přizpůsobeno např. sklopením výložníků, demontovatelným zábradlím lávek a dalšími konstrukčními prvky, aby netvořilo překážku proudící vodě.

„Tato stavba pro nás byla specifická díky způsobu zakládání. To jsme prováděli z montážních člunů, na kterých byla naloděna veškerá potřebná technika. Práci komplikovaly vrstvy pevných jílů pod kamenným záhozem, který bylo třeba nejprve odtěžit. K molu, které má dřevěnou palubu, lze vyvázat 15 lodí. Jejich posádky mohou využít čtyři odběrné sloupky se zdrojem elektrické energie a pitné vody. Jsme rádi, že jsme jako zhotovitel projektu mohli přispět k podpoře rekreační říční plavby na Labi a rozvoji turismu v Roudnici na Labem,“ uvedl Jaroslav Heran, generální ředitel společnosti Metrostav, a. s., která stavbu realizovala. 
 
Stavební náklady ve výši 29,2 mil. Kč včetně DPH financoval Státní fond dopravní infrastruktury.

Přibližně 250 m po proudu od přístaviště vyrůstá nové servisní centrum pro lodě, které pro Ředitelství vodních cest ČR staví firma STRABAG Rail, a.s.. Tento týden aktuálně probíhá beranění štětovnic tvořících vlastní molo vybíhající do řeky, kde budou osazeny jednotlivé připojovací hadice na tankování pohonných hmot a odčerpávání odpadních vod z lodí. Tyto práce si vyžádaly dočasný odklon cyklistů na provizorní cestu kolem staveniště. Příští den budou práce těžkou technikou hotové a cyklisté se vrátí zpět na pobřežní cyklostezku. Stavba pak budou pokračovat dokončováním betonových konstrukcí mola i opěrné zdi na břehu, za kterou vyroste zázemí servisního centra s podzemními nádržemi. Celé servisní centrum bude dokončeno do konce letošního roku.

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.
Ředitelství vodních cest ČR rovněž provozuje veřejné přístavy a přístaviště i remorkér BESKYDY.
 
Zpět na výpis článků
Související články