Stanice v Radotíně nabízí pohodlné cestování, zbývá dokončit novou budovu

Stanice v Radotíně nabízí pohodlné cestování, zbývá dokončit novou budovu
28.6.2023Tiskové zprávy

Cestování z Prahy ve směru na Beroun je nyní rychlejší a komfortnější. Umožnila to přestavba úseku mezi Smíchovem a Černošicemi, kterou Správa železnic dnes slavnostně ukončila. Cestující zde získali bezbariérový přístup na nástupiště a také pohodlný nástup do vlaku. Kratší cestu na zastávku zase ocení obyvatelé Velké Chuchle. Další zlepšení nabízených služeb přinese v závěru letošního roku dokončení nové nádražní budovy v Radotíně.
 

Stanice v Radotíně nabízí pohodlné cestování, zbývá dokončit novou budovu

Železnice podél Berounky dostává moderní parametry. Díky tomu zvládne vysoké nároky, které jsou na ni kladeny v rámci pražské příměstské dopravy. Naplno také běží příprava modernizace dalších úseků, už za pár měsíců by měly začít práce mezi Karlštejnem a Berounem,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.  

Úsek Praha-Smíchov – Černošice je součástí hlavní dvoukolejné trati Praha – Beroun, jeho modernizace začala v roce 2019. Zejména došlo k rekonstrukci kolejí, trakčního vedení, navýšení kapacity dráhy a zvýšení traťové rychlosti i bezpečnosti železničního provozu. Po zavedení evropského zabezpečovacího zařízení (ETCS) zde budou vlaky jezdit rychlostí až 140 km/h.

Tento frekventovaný úsek využívají nejen rychlíky a příměstské spoje, ale také nemalý počet nákladních vlaků mířících na Branický most. Nyní mají k dispozici další čtyřkolejný úsek, na který se vejde mnohem větší počet vlaků než dosud,“ konstatuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Součástí projektu byla také komplexní rekonstrukce stanice Praha-Radotín, kde vznikla čtyři nová nástupiště. Přístup na ně je zrekonstruovaným podchodem pod celou stanicí a novým podchodem pro pěší v místě zrušeného železničního přejezdu. Bezbariérovost stanice zajišťují výtahy a šikmé rampy. Ve směru na Beroun byl zrušen železniční přejezd v ulici Na Betonce, který nahradil rozšířený podjezd v Prvomájové ulici se dvěma jízdními pruhy a novým podchodem pro pěší s bezbariérovým přístupem.

Mezi další pozitiva stavby patří přesun zastávky Praha-Velká Chuchle blíže k centru této městské části. Tvoří ji dvě nová nástupiště přístupná novým podchodem. Bezbariérový přístup na je zajištěn šikmými chodníky.

Kvůli splnění požadavku na zvýšení kapacity celého úseku vznikla nedaleko přejezdu ve Velké Chuchli nová odbočka Závodiště, která propojila dvě souběžné dvoukolejné tratě. Tím vznikl několik kilometrů dlouhý čtyřkolejný úsek, který končí ve stanici Praha-Radotín. Stávající železniční přejezd ve Velké Chuchli byl v rámci stavby zrekonstruován, nově je zabezpečený závorami v celé šířce silniční komunikace a doplněny o samostatný přechod pro pěší. V rámci navazující stavby bude nahrazen silničním nadjezdem a podchodem pro pěší.

Přestavba železniční trati v mimořádně vytíženém úseku mezi Smíchovem a Černošicemi byla velmi náročná, a to nejen kvůli prostorovým podmínkám, ale také kvůli nutnosti zachování běžného provozu na trati a v jejím okolí,“ dodává za sdružení firem generální ředitel Skupiny VINCI Construction CS Martin Borovka.

Celkové investiční náklady akce názvem Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) dosahují 4 161 008 001 korun. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Míra podpory EU je 75,56 % ze způsobilých nákladů, maximálně výše dotace činí 91 092 912 eur, tedy přibližně 2,3 miliardy korun.

Evropská unie jako významný investor českých železnic výrazně přispívá k našemu pohodlnějšímu a ekologickému cestování. Cestující, kteří každý den dojíždějí po modernizovaných úsecích příměstské dopravy, na vlastní kůži zažívají přínosy plynoucí z naší příslušnosti k evropské rodině,“ říká Martin Svášek, zástupce Evropské komise v ČR.

Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je Společnost Černošice, kterou tvoří firmy EUROVIA CS, STRABAG Rail, Elektrizace železnic Praha a GJW Praha.

V rámci navazující stavby probíhá ve stanici Praha-Radotín výstavba nové nádražní budovy. Dosud se postavily základové a ocelové nosné konstrukce, vnitřní a obvodové zdivo, přípojky a zateplení objektu. V současné době se provádí vnitřní instalace, kompletuje se prosklená fasáda, základy pro terasu kavárny a rampy na 1. nástupiště. Dokončuje se zastřešení a také zámková dlažba na chodnících.

Dokončení nové budovy v Radotíně se předpokládá na konci letošního roku. Po jejím zprovoznění bude stávající objekt osobního nádraží zrekonstruován na služebnu Městské policie.
 

Zpět na výpis článků
Související články