Ředitelství silnic a dálnic u velkých infrastrukturních projektů plní environmentální požadavky Evro

Ředitelství silnic a dálnic u velkých infrastrukturních projektů plní environmentální požadavky Evro
20.4.2015Média a tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic plní nejaktuálnější požadavek Evropské komise vztažený k otázkám životního prostředí.  Výtky Evropské komise k nesprávné implementaci unijní Směrnice EIA do českého právního řádu z roku 2013 byly vyřešeny zákonem č. 39/2015 Sb., účinným od 1. dubna.Veřejnost nyní bude moci připomínkovat dokumenty, které se týkají změn ve velkých infrastrukturních projektech.

Na stránkách EIA MŽP budou postupně k připomínkování veřejnosti zveřejňovány dokumenty, které posuzují, zda změny, které na zrealizovaných či realizovaných velkých projektech byly projednány a povoleny mezi stupněm EIA a stavebním povolením, mohou, či nemohou mít významný negativní vliv na životní prostředí. Každý má právo se k těmto dokumentům vyjádřit ve lhůtě 20 dní.

Na základě zpracovaných podkladů a obdržených vyjádření vydá Ministerstvo životního prostředí závěrečné vyhodnocení změn projektu, které bude součástí podkladů pro jednání meziresortní pracovní skupiny. Ta předloží vládě závěrečnou zprávu. V případě, že zjistí nedostatky, v důsledku kterých by projekt mohl mít významný negativní vliv na životní prostředí, doporučí nápravná opatření ke zmírnění těchto negativních vlivů.

Zájmem resortu dopravy je vyjasnit veškeré pochybnosti Evropské komise, a zajistit tak úspěšné pokračování v čerpání Operačního programu doprava (OPD). Současně bude nastaven postup pro projekty financované z Operačního programu doprava II v letech2014 – 2020.

Dokumenty budou postupně zveřejňovány na: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_vzvp.

Zpět na výpis článků