Rok 2020 bude pro Správu železnic ve znamení rekonstrukcí tratí, nádražích budov a přípravy VRT

Rok 2020 bude pro Správu železnic ve znamení rekonstrukcí tratí, nádražích budov a přípravy VRT
23.1.2020Média a tiskové zprávy

Správa železnic akceleruje v letošním roce přípravu desítek investičních akcí. Další desítky projektů postoupí do realizační fáze. Intenzivně pokračuje i projekt přípravy pilotních úseků vysokorychlostních tratí (VRT) a rekonstrukce nádražních budov. Dokončí se podrobnější diagnostika a statické posouzení železničních mostů. K prioritám se nadále řadí bezpečnost na železničních přejezdech.

Rok 2020 bude pro Správu železnic ve znamení rekonstrukcí tratí, nádražích budov a přípravy VRT
V tomto roce Správa železnic počítá s realizací více než 75 investičních akcí s náklady vyššími než 30 milionů Kč. „Úspěšně pokračuje další příprava významných investičních akcí. Řadí se k nim například stavby projektu železničního spojení Prahy, Letiště Václava Havla a Kladna, kde jsme u některých postoupili k přípravě dokumentací pro stavební povolení,“ uvádí generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a dodává: „Do realizace se dostane očekávaná modernizace uzlu Pardubice nebo rekonstrukce stanice Vsetín, začnou i první investiční akce financované z nástroje Blending Call.“

Nejvýznamnější investiční akce s předpokládaným zahájením realizace v roce 2020

Ve fázi výběru zhotovitele jsou i dvě první stavby financované z nově koncipovaného nástroje Evropské unie nazvaného Blending Call, který kombinuje příspěvek Nástroje pro propojení Evropy (CEF) s úvěrem od Evropské investiční banky. Konkrétně půjde o rekonstrukci traťových úseků Velim – Poříčany a Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice s Polskem. Samotné stavební práce by měly začít již letos na jaře. V roce 2020 uvede Správa železnic do provozu 48,9 km modernizovaných tratí a zahájí stavby na 106,8 km tratí. Díky modernizaci nádraží se zvýší počet stanic, zastávek a výpravních budov přístupných pro osoby se zdravotním postižením.

Nádražní budovy, doplnění přístupů a zajištění bezbariérové přístupnosti železničních stanic:
• Rekonstrukce výpravní budovy České Budějovice
• Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň hl. n.
• Rekonstrukce výpravní budovy Beroun
• Rekonstrukce výpravní budovy Veselí nad Lužnicí
• Rekonstrukce výpravní budovy Písek
• Rekonstrukce výpravní budovy Tábor
• Prodloužení podchodů ve stanici Praha hl. n.
• Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v Roudnici nad Labem
• Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v Kolíně
• Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v Lovosicích
• Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v Roztokách u Prahy

Celkové rekonstrukce traťových úseků a železničních stanic:
• Velim  - Poříčany, BC
• Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC
• Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC
• Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)
• Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa
• Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
• Rekonstrukce Sklené nad Oslavou
• Kolejové úpravy ve Žďáru nad Sázavou
• Modernizace železničního uzlu Pardubice
• Rekonstrukce stanice Vsetín
• Rekonstrukce stanice Bohosudov
• Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek

Technologické stavby:
• GSM-R Pardubice - Hradec Králové – Jaroměř
• GSM–R Ústí nad Labem – Chomutov
• GSM–R Chomutov – Cheb
• Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty
• Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R
• ETCS Beroun – Plzeň
 

Pokročí předprojektová příprava VRT

Správa železnic v roce 2020 dále pokročí v územní a předprojektové přípravě VRT. Dokončeny budou studie proveditelnosti na rameni Praha – Brno – Ostrava. Pokračovat bude proces aktualizace Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů, který umožní získat územní rozhodnutí, a zahájí se zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí prvních úseků VRT.

Aktuálně běží tendr na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí u prvního úseku Praha-Běchovice – Poříčany, ke kterému přibudou ještě minimálně úseky Přerov – Ostrava a Modřice – Vranovice.

V předprojektové přípravě se plně využijí výsledky spolupráce Správy železnic se SNCF, tedy tzv. Manuál Správy železnic pro projektování VRT ve stupni DÚR. VRT tak budou v ČR projektovány až na rychlost 320 km/h. Naplno se rozběhne spolupráce Správy železnic a DB Netz v projektové přípravě přeshraničního tunelu v Krušných horách. Dojde ke společnému zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací tohoto velkého společného evropského projektu obou manažerů infrastruktury.
 

Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech

Zvyšování bezpečnosti drážního provozu a stále lepší zabezpečení železničních přejezdů zůstává jednou z hlavních priorit i v roce 2020. Je připraveno doplnění kamerových systémů na 14 vybraných železničních přejezdech o software pro detekci dopravních přestupků a jejich předávání Policii ČR. Zároveň Správa železnic zahájí přípravu realizace kamerových systémů s detekcí dopravních přestupků na dalších 16 vybraných přejezdech. V oblasti zabezpečovací techniky bude Správa železnic pokračovat v ověřování dalších možností ke zvyšování bezpečnosti provozu na železničních přejezdech. Ověřovací provoz se zahájí také u hliníkových závorových břeven. 

Dokončí se podrobnější diagnostika a statické posouzení železničních mostů, a to především v programu pro diagnostiku a přepočty mostů s předpjatými nosnými konstrukcemi. Speciální diagnostice, popř. statickým přepočtům budou ale podrobeny i další mosty.

V souvislosti se zaváděním ETCS Správa železnic vypíše zakázku na doplnění mobilní části systému ETCS do vybraných speciálních hnacích vozidel a následně dojde k realizaci zástavby.

 V roce 2020 se předpokládá výběr dodavatele a zahájení výroby šesti nových speciálních hnacích vozidel pro údržbu trakčního vedení. Začne také provozní ověřování výhybek pro rychlost 160 km/h do odbočky ve stanici Prosenice.

V roce 2020 bude pokračovat zvýšené tempo realizace komplexních opravných akcí, a to na celostátních i regionálních dráhách. Cílem je eliminovat existující propady rychlosti a předcházet vzniku pomalých jízd. K nejvýznamnějším patří:

• Oprava úseku Přerov – Chropyně
• Oprava trati v úseku Rakovník – Domoušice
• Oprava trakčního vedení v úseku Praha-Vršovice os. n. (mimo) – Praha-Vršovice seř. n. (mimo) – Praha-Krč (mimo) – Praha-Radotín (mimo)
• Oprava úseku Petrohrad – Kryry (zahájeno 2019)

Zapojování dalších úseků do CDP v Praze a Přerově

SŽDC připravuje zapojování dalších traťových úseků do dálkového řízení z Centrálních dispečerských pracovišť (CDP). V roce 2020 se do CDP Praha zapojí ovládání uzlu Plzeň a úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Lichkov. Do CDP Přerov se připravuje zapojení ovládání úseku Dětmarovice (mimo) – Mosty u Jablunkova. 
V oblasti Tabulek traťových poměrů (TTP) Správa železnic spustí na vybraných tratích v únoru ověřovací provoz TTP v novém formátu. Spuštění rutinního provozu je plánováno na 2. pololetí letošního roku.

Při plánování a koordinaci výlukové činnosti se bude pokračovat ve vloni nastaveném modelu projednávání výlukové činnosti s důrazem na aktivní zapojení dopravců se zaměřením zejména na výlukovou činnost velkého rozsahu, jako jsou například akce typu Blending Call i při přípravě ročního výlukového plánu. Zástupci Správy železnic se budou setkávat s dopravci osobní a nákladní dopravy v pravidelných čtvrtletních cyklech.
 
Zpět na výpis článků
Související články