Silnice I/27 mezi Třemošenským rybníkem a Orlíkem se do příštího roku dočká rozšíření

Silnice I/27 mezi Třemošenským rybníkem a Orlíkem se do příštího roku dočká rozšíření
27.6.2019Média a tiskové zprávy

Ve čtvrtek 27. června zahájilo Ředitelství silnic a dálnic výstavbu silnice I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík. Tento 1,6 kilometru dlouhý úsek bude nově čtyřpruhový a bude navazovat na stávající čtyřpruhovou komunikaci na konci města Plzně a na nově vybudovaný obchvat města Třemošná. Slavnostního zahájení stavby se osobně zúčastnil i ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Silnice I/27 mezi Třemošenským rybníkem a Orlíkem se do příštího roku dočká rozšíření
Silnici budeme stavět za plného obousměrného provozu, a tak bych chtěl poprosit motoristy, aby byli k sobě navzájem i ke stavařům ohleduplní a trpěliví. Ani ne za rok a čtyři měsíce by už měli jezdit po dokončené moderní spojnici,“ uvedl na slavnostním zahájení stavby ministr dopravy Vladimír Kremlík.
 
Současný úsek je bohužel známý neblahými statistikami dopravní nehodovosti. Za posledních 12 let nenajdeme jediný dvou set metrový úsek bez dopravní nehody. Proto vzniká silnice širší, čtyřpruhová a směrově rozdělená, která podstatně zvýší bezpečnost provozu a samozřejmě i sníží emise do okolní přírody.
 
Stavba se částečně nachází na území původní středověké vesnice Borek, která byla zničena při obléhání města Plzně v období husitských válek kolem poloviny 15. století. Před zahájením stavby došlo k provedení záchranného archeologického průzkumu, kdy bylo vytěženo velké množství zachovalých artefaktů, které se stanou ozdobou Západočeského muzea. Jednalo se zejména o velké střepy historických nádob na vaření a dopravu vody, kamenné základy budov, původní říční systém se zachovalou břehovou částí, původní cestu a lom s cihlářským jílem.
 
Společně s tímto úsekem má Ředitelství silnic a dálnic aktuálně v realizaci 60 kilometrů silnic I. třídy a 131 kilometrů dálnic. Modernizace probíhá na 52 km dálnice D1.
 
 
I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík
 
Hlavní trasa:
délka: 1,6 km
plocha vozovek: 32 900 m2
počet všech stavebních objektů: 19
 
Zhotovitel: SILNICE GROUP, VÁHOSTAV-SK
Cena stavby dle smlouvy: 216,5 mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 10/2020
Zpět na výpis článků